Vlada FBiH: Plan razvoja poduzetništva žena

Vlada FBiH usvojila je informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o Akcionom planu za razvoj poduzetništva žena u FBiH za period od 2018. do 2020.

Gender Centar FBiH zadužen je da, u suradnji s drugim federalnim institucijama koje u svojim programima rada imaju razvoj poduzetništva, nastave aktivnosti na implementaciji ovog akcionog plana, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Dosadašnja podrška poduzetnicama i razvoju njihovog poslovanja bila je više prepuštena slučaju i pojedinačnim inicijativama.

Stoga se Akcijskim planom prelazi na sustavnu podršku razvoju poduzetništva žena, kako bi bio osiguran stabilan rad poduzetnica i povećanje broja subjekata koje one pokreću i vode.

Tijekom pripreme Akcionog plana organizirane su tri radionice sa zainteresiranim i kompetentnim akterima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, a pripremljen je uz podršku projekta EU ProLocal, kojeg provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

Biznis.ba