Vlada FBIH: Podržana inicijativa za kredit

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta IX transverzala – poddionica III (Rondo – Ulica Safeta Zajke, zajedno sa vezom IX transverzale s LOT-om 2C Sarajevske obilaznice) u iznosu od 3.000.000 eura.

Prihvatila je i informaciju o ovom kreditu, kao osnova za vođenje pregovora, te zadužila Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i saobraćaja Kantona Sarajevo da u tim za pregovore o imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, za koji će krajnji dužnik biti Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i EBRD-a, a današnji zaključak dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

 

Biznis.ba