Vlada FBiH – Prihvatljiva struktura finansiranja dionice autoceste

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana putem video-linka radi pridržavanja higijensko-epidemioloških mjera, usvojila je informaciju o statusu Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 12.3.2020. godine i o nacrtu teksta Mandatnog pisma EBRD-a od 16.10.2020. godine za finansiranje izgradnje dionice autoceste Mostar sjever – Mostar jug na Koridoru Vc.

Kako je saopćeno, Vlada je potvrdila prihvatljivost inovirane strukture finansiranja izgradnje ove dionice i zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da provedu sve potrebne aktivnosti vezano za iduće korake potrebne za izradu finalnog teksta Mandatnog pisma kojeg će joj nakon toga biti dostavljen na saglasnost.

Vlada je danas zadužila Autoceste FBiH da pristupe izradi glavnog projekta za dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug kako bi bio završen do kraja 2021. godine, odnosno najkasnije do efikasnosti kredita za finansiranje ove dionice.

Autoceste FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija su zaduženi da, u saradnji sa EBRD-om, pripreme Prijedlog plana nabavki za dionicu Mostar sjever – Mostar jug, s preciznim vremenskim okvirom ključnih faza ovog procesa, te ga, zajedno s finalnim tekstom Mandatnog pisma, dostave Vladi FBiH na saglasnost.

Kako je obrazloženo, nacrt novog Mandatnog pisma bitno umanjuje troškove financiranja ove dionice i uključuje tehničku pomoć Banke Autocestama FBiH.

Također, uslov koji prethodi pravomoćnosti kredita EBRD-a je objava tendera za nabavku financiranja u skladu s našim propisima o javnim nabavkama, a kvalifikacijski kriteriji će uključiti obavezu banaka da prilože dokaz kojim će moći potpisati ugovor o provođenju projekta sa EBRD-om, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

(Biznis,ba)