Vlada FBiH usvojila informaciju o gospodarenju šumama u 2017. godini

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2017. godini i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu.

S ciljem nadilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama FBiH, Vlada FBiH je uputila urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno razmatra Prijedlog zakona o šumama, koji je utvrdila na 110. sjednici, 7.7.2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Korisnici državnih šuma obavezani su poduzeti sve neophodne aktivnosti s ciljem izvršenja radova planiranih godišnjim planom realizacije šumskoprivrednenih osnova.

Kantonalnim upravama za šumarstvo naloženo je intenzivno praćenje realizacije šumskoprivrednih osnova i poduzimanje aktivnosti u okviru svojih ovlasti i redvito izvještavanje Federalne uprave za šumarstvo.

Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da, u suradnji s kantonalnim inspekcijama i kantonalnim upravama za šumarstvo, intenzivira kontrolu realizacije šumskoprivrednih osnova i da preventivnim i represivnim mjerama, u skladu sa svojim nadležnostima, osigura sveobuhvatnu i potpunu realizaciju svih radova planiranih ovim osnovama, uključujući i planirane sječe ravnomjerno u svim gazdinskim klasama šuma, kako je to definirano važećim propisima za oblast šumarstva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ovu će informaciju i zaključke Vlade Federacije BiH proslijediti vladama kantona, kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama za šumarstvo i poduzećima koja gospodare šumama.

Zaključci će biti dostavljeni i Parlamentu FBiH.

 

Biznis.ba / FENA