Vlada FBiH: Za uvezivanje radnog staža 996 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, odobrila dodjelu 996.345,86 KM prema zahtjevima za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja za ukupno 106 zaposlenika  koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Od toga se na Agrokomerc d.d. Velika Kladuša odnosi 208.120,45 KM za 21 radnika, na Zrak d.d. Sarajevo 103.226,99 KM za 17 radnika, na PS Vitezit d.o.o. Vitez – u stečaju, 248.964,79 KM za 17 radnika, Tvornicu transportnih uređaja d.d. Tuzla – u stečaju 67.431,78 KM za 33 radnika, Željezaru Zenica d.o.o.- u stečaju 241.369,86 KM za 10 radnika, te na IP Krivaju d.o.o. Zavidovići – u stečaju 127.231,99 KM za 8 radnika.

O IZGRADNJI MALIH HIDROELEKTRANA

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Prijedlogu deklaracije o zaštiti rijeka u Federaciji BiH, a u vezi sa zabranom izgradnje malih hidroelektrana.
Vlada je zadužila federalna ministarstva okoliša i turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, kao i prostornog uređenja, agencije za vodna područja Jadranskog mora i rijeke Save, te Komisiju za koncesije u Federaciji BiH da, u roku od 30 dana, pripreme prijedloge izmjena i dopuna svih propisa iz svojih nadležnosti, u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a u vezi sa zabranom izgradnje malih hidroelektrana, te da ih upute u daljnju proceduru izmjena i dopuna.
Zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma da koordinira i prati provođenje ovih aktivnosti i o tome, po potrebi, obavijesti Vladu FBiH.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da od kantona zatraži informaciju o ukupnom broju izdatih koncesija na vodna dobra s ciljem proizvodnje električne energije iz hidropostrojenja, uključujući i informacije o predviđenim snagama postrojenja i pregled došadasnjih aktivnosti na razvoju tih projekata.
Ovo ministarstvo Vlada je zadužila i da, prilikom izrade Nacionalnog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine, u dijelu obaveza za obnovljive izvore energije za Federaciju BiH, te izmjena i dopuna Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, izuzme poticanje proizvodnje električne energije iz hidroelektrana putem garantovanih otkupnih cijena.

POMOĆ PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZRAK I KRIVAJA MOBEL

Federalna vlada je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke kod Centralne banke BiH, privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo bude doznačeno 212.685,09 KM za isplatu dvije plaće za 117 radnika za septembar i oktobar 2020. godine. Federalna vlada je, u istoj funkciji i iz istog izvora, odobrila dodjelu 34.563,34 KM za uplatu daprinosa za 7 radnika Krivaje Mobel d.o.o. – u stečaju.
Također je odlučeno da Općini Zavidovići bude doznačeno 623.000 KM na ime pomoći za 370 bivših radnika ove kompanije.

NAMJENSKOJ INDUSTRIJI 2.700.000 KM

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, namijenjenih finansiranju razvojnih projekata u FBiH iz oblasti namjenske industrije, u iznosu od 2.700.000 KM.
Opći cilj ovog programa je razvoj privrednih društava iz oblasti namjenske industrije, poboljšanje i uvođenje novih rješenja u proizvodne procese, poboljšanje ekonomičnosti, osiguranje kvalitete i povećanje njihove konkurentnosti, koja za rezultat ima snažan, konkurentan i izvozno orjentisan sektor.
Očekivani efekti su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka, infrastrukturno osposobljeni pogoni za pokretanje novih proizvodnih procesa, razvoj novih proizvoda, modernizacija proizvodnih procesa i poboljšanje općeg privrednog stanja.
Grant sredstava će biti dodijeljivana za usaglašavanje proizvoda sa zahtjevima tehničkih propisa, razvoj tehnoloških procesa i proizvoda, razvoj proizvodnje, repariranje, remont i modernizaciju zastarjele opreme neophodne za proizvodne procese, nabavku nove opreme za proizvodnju, kao i za infrastrukturne radove na proizvodnim pogonima s ciljem pokretanja novih proizvodnih procesa.

CESTARINA ZA NOVE DIONICE AUTOCESTE

Federalna vlada je izmijenila Uredbu o naplati naknade za korištenje autoceste A1, donesenu 15.7.2015. godine.
Izmjene su uslijedile nakon što su izgrađeni novi kilometri autoceste na dionicama Zenica jug – Zenica sjever i Svilaj – Odžak. Stoga je bilo nužno uvesti naplatu cestarine u zatvorenom sistemu za dionicu Zenica jug – Zenica sjever i u otvorenom za dionicu Svilaj – Odžak.
Tako će na 9,8 kilometara dugoj dionici Zenica jug – Zenica sjever cestarina iznositi, ovisno od klase vozila, od 1,00 do 4,5 KM, a na dionici Svilaj – Odžak, dužine 9,88 km, od 1,2 do 5,0 KM.

KONTROLA PROVOĐENJA BORAČKIH PRAVA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2020. godine.
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno­oslobodilačkog rata i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja zaduženo su da preduzmu organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zašite za 2020. godinu.
Inače, od početka primjene Zakona o reviziji pa do 30.6.2020. godine postupak kontrole okončan je u 140.604 predmeta korisnika. Od toga se 55.367 predmeta odnose na prava na ličnu, a 47.102 na porodičnu invalidninu, 33.298 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, a 4.837 su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak – nosioci najviših ratnih priznanja i odlikovanja.
Danas usvojena informacija bit će dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za oktobar 2020. godine i period od 1.1. do 31.10.2020. godine.
Prihvaćena je i informacija o primjeni uredbi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.
Danas je data saglasnost na Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH, čime je njegova važnost produžena za dva mjeseca. Za potpisivanje izmjena i dopuna ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
Federalnom zavodu za geologiju Vlada FBiH je odobrila raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane IPA 2 Fonda, a po nalogu Rudarsko-geološkog zavoda Mađarske, u iznosu od 108.550,54 KM za realizaciju završnih aktivnosti u okviru projeta DARLINGe. Ovom zavodu je odobreno i raspoređivanje 10.848,85 KM za realizaciju aktivnosti u okviru projekta Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu. Riječ je o sredstvima EU fonda Horizont 2020.
Federalna vlada je prihvatila informaciju o aktivnostima na rješavanju problematike s dodatnim snimanjem intenziteta prometa na magistralnoj cesti M17, dionica Jablanica-Konjic, tunel Crnaja.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zbog isteka mandata, Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Fuada Cuplova, Almine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
Federalna vlada je poništila ranije raspisani, te donijela potrebne odluke i rješenja o ponovnom raspisivanju javnih oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
Zbog  isteka njenog dosadašnjeg mandata, danas je Helenu Lončar Vlada imenovala za privremenu direktoricu Federalnog zavoda za zapošljavanje, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja.
Zbog isteka mandata su razriješeni i predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a na ove dužnosti su privremeno, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, imenovani Zlatko Hadžiomerović (predsjednik), Vitomir Ćošković, Nihad Pašalić, Adrijana Prskalo, Krešimir Sarić, Dženan Redžo i Kenan Filipović (članovi).
Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Gorana  Buhača (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Ismeta Demirovića (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo), Ernesta Đonku (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).

Biznis.ba