Za aktivnu politiku zapošljavanja u BPK Goražde osigurano oko 2,5 miliona KM

Federalni zavod za zapošljavanje sutra će objaviti javne pozive za učešće u “Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020.” i “Programu sufinansiranja samozapošljavanja start-up 2020.”

Riječ je o programima koji će se u sklopu provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja realizovati u saradnji sa kantonalnim službama.

Direktorica Službe za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Nafija Hodo podsjetila je da je za mjere aktivne politike zapošljavanja Federalni zavod  u 2020. godini osigurao 66 miliona KM, a planirano je da ovim sredstvima bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.

Po njenim riječima, u raspodjeli tih sredstava za BPK Goražde je osigurano oko 2,5 miliona maraka.

– Sutra, 28. februara i 3. i 4. marta,  Federalni zavod u saradnji sa kantonalnim službama objavit će prvi javni poziv za aktivnu politiku zapošljavanja u ovoj godini. Važno je istaći da je ove godine povećan iznos za aktivnu politiku zapošljavanja u prosjeku negdje oko osam posto. BPK Goražde u ovoj godini ima oko dva miliona konvertibilnih maraka na raspolaganju za zapošljavanje  i oko 500.000 KM za samozapošljavanje, što bi otprilike bilo oko 500 radnih mjesta za zapošljavanje i oko 80 radnih mjesta za start-up – pojasnila je Hodo.

Dodala je da se javni poziv odnosi na veliki broj projekata

– Ono što je posebno važno je da su ti projekti  koncipirani u smislu kategorija nezaposlenih osoba, tako da su obuhvaćeni  mladi, dugoročno nezaposlene osobe, demobilisani borci, ali i sve ostale kategorije. Vjerujem da će poslodavci i nezaposlene osobe iskorititi ovu priliku – kazala je Hodo.

U Službi  za zapošljavanje BPK  Goražde napominju da je  ove godine došlo do određenih izmjena u  apliciranju, u odnosu na dosadašnji način.

– Zainteresovani poslodavci se moraju ranije registrovati na stranici Federalnog zavoda o čemu smo na vrijeme obavijestili Udruženje poslodavaca, Privrednu komoru  iI Obrtničku komoru BPK, da bi oni upoznali svoje korisnike o načinima apliciranja i kako bi oni bili spremni da apliciraju i obezbjede sredstva za zapošljavanje novih radnikai – kazala je stručna saradnica za aktivnu politiku i posredovanje u zapošljavanju Senija Hadžić.

U kantonalnoj službi naglasili su da će javni poziv  biti otvoren tri radna dana od 8.00 do 16.00 sati, a aplikacije će se podnosti putem linka na web portalu FZZZ. Dodali su da se sve dodatne informacije i i uputstva o programima aktivne politike zapošljavanja mogu  dobiti   i u Službi za zapošljavanje BPK Goražde.

Prema podacima ove službe, zaključno sa januarom 2020. godine u BPK Goražde na evidenciji je bilo 3.207 nezaposlenih osoba.

(FENA)