Za cestovnu infrastrukturu više od 14,9 miliona KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o načinu korištenja prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme u 2015. godini u iznosu 17.602.470,00 KM.

Od ovih sredstava 14.962.099,50 KM ili 85 posto usmjerava se na finansiranje pripreme i izgradnje cestovne infrastrukture, a 2.640.370,50 KM ili 15 posto usmjerava se na razvoj sektora komunikacija.

Također, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je i Odluku o izmjenama Odluke o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme.

Na ovaj način se dio neutrošenih sredstava po osnovu dodijeljenih dozvola za UMTS koji je raspodijeljen ranijim odlukama, preusmjerava na sufinansiranje novih projekata izgradnje cestovne infrastrukture u više gradova i općina u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 

Biznis.ba / FENA