Za dobrovoljni odlazak iz „Željeznica RS“ uslove ispunilo 110 radnika

Za dobrovoljni odlazak iz Željeznica Republike Srpske (ŽRS), a po internom pozivu, uslove je ispunilo 110 radnika, od ukupno 117 prijavljenih, saopšteno je iz ovog preduzeća.

U saopštenju se navodi da je najveći broj prijava radnika za dobrovoljni odlazak stigao iz Doboja i Banjaluke.

“Ukupno 110 radnika koji su ispunili opšte uslove za dobrovoljni odlazak iz preduzeća, ostvaruje pravo na naknadu za dobrovoljni odlazak, koja će se isplatiti najdalje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, na tekući račun radnika”, navodi se u saopštenju.

Iz ŽRS-a su naglasili da naknada za dobrovoljni odlazak iz preduzeća iznosi dvije trećine prosječne neto plate radnika isplaćene u prethodna tri mjeseca za svaku navršenu godinu radnog staža ostvarenu u Željeznicama Republike Srpske, a najviše do visine koja odgovara zbiru 12 prosječnih mjesečnih neto plata, za radni staž sa 18 i više navršenih godina. Za invalide rada predviđen je dvostruki iznos otpremnine.

Osim isplate naknade za dobrovoljni odlazak iz Željeznica Republike Srpske, radnicima će biti izmirena i sva ostala potraživanja iz radnog odnosa, te će biti izvršena i uplata poreskih obaveza i doprinosa u skladu sa pravilima Poreske uprave Republike Srpske.

U saopštenju ŽRS se navodi da su potrebna novčana sredstva za dobrovoljni odlazak radnika obezbijeđena pozajmicom Vlade Republike Srpske, koju će vratiti po doznačenju kreditnih sredstava Svjetske banke.

Iz ŽRS-a podsjećaju da je u junu raspisan Interni poziv zaposlenima za dobrovoljni odlazak iz preduzeća.

 

Biznis.ba / NN