Bandić: Profesionalna orijentacija ključna za povećanje broja zaposlenih

Sistem obrazovanja u BiH nije usklađen sa potrebama tržišta rada i smatramo da je izbor profesionalne orijentacije ključan za povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih osoba u BiH – izjavio je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

 

Nadležnost ove agencije je praćenje stanja na tržištu rada u okviru koje je danas u Sarajevu oragnizovana konfrenciju o temi “Profesionalna orijentacija – mehanizam za dugoročno smanjenje nezaposlenosti”, a na kojoj učesnici razmatraju načine za usklađivanje potreba tržišta rada sa sistemom obrazovanja.

– Tradicionalni izbor profesionalne orijentacije koji je trenutno postoji u BiH treba da se izmijeni na sistemski način. Smatram da treba da se formira institucija koja bi se bavila mladima i koja bi bila povezana sa sistemom obrazovanja i  službama za zapošljavanje i na taj način bismo došli do preciznih podataka o potrebama tržišta rada, te sistem obrazovanja prilagodili stvarnim potrebama tržišta rada u BiH – izjavio je Bandić.

Napomenuo je da je u BiH je u proteklom periodu došlo do povećanja broja zaposlenih osoba, a najviše su tražena zanimanja iz IT sektora, elektro i mašinski inžinjeri i doktori, posebno doktori specijalisti.

– Klasifikacija zanimanja u BiH bi trebala da bude usklađena s međunarodnom klasifikacijom, a to u BiH nije urađeno. Ako to uradimo u narednom periodu onda možemo očekivati da sistem obrazovanja prilagodimo upravo tim standardima. Na ovaj način mi sada nismo u stanju da privučemo velike korporacije koje se bave ozbiljnim djelatnostima između ostalog iz IT sektora jer nemamo, odnosno sa tim kadrovima smo deficitarni – dodao je Bandić.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Brčko Distrikta i izvršni direktor Bimala Brčko Ševal Suljkanović je rekao da se posldavci, kada je riječ o zapošljavanju, snalaze na svoj način s obzirom na odliv radne snage iz BiH.

– Sigurno ćemo biti u problemu posebno kada je riječ o deficitarnim i kvalitetnim kadrovima. Prvi potez koji treba uraditi je da se od zavoda za zapošljavanja naprave institucije koje trebaju to rade, a ne samo da vode evidencije. Zavodi za zapošljavanje trebaju biti funkcionlaniiji i u smislu aktivnosti na prekvalifikaciji po zahtjevu poslodavaca. Poslodavci trebaju biti odgovorniji kad je riječ o radnicima, a samim tim moramo imati priliku da država to prepozna, da ih treba rasteretiti kad su u pitanju obaveze da bi imali priliku da povećaju plate radnicima kako bi imali osnova da ovdje ostanu i rade u BiH – kazao je Suljkanović.

Direktor Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnost i predsjednik Zajednice srednjih škola KS Suad Alić je kazao da u toj školi za smjerove za koji obrazuju učenike imaju praksu (pekaru za pekare, mesaru za mesare) što je jedna od rijetkosti da škola ima takve uslove za edukaciju.

Što se tiče saradnje sa tržištem rada promovira se dualni sistem obrazovanja koji predstavlja saradnju između obrazovnog sistema i kompanije. To je dobra ideja koju treba ostvariti, kazao je Alić napominjući da postoje određeni preduvjeti da se taj sistem stavi u funkciju i da treba iznaći sistemska rješenja u toj oblasti.

– Privrednici vjerovatno jesu u pravu da za njihove potrebe nisu adekvatno osposobljeni kadrovi zato što oni sigurno brže i bolje prate promjene u sferi tehnološkog razvoja, a škole nisu u stanju da to urade same. Neophodna je jedna sinergija za koju je potrebno napraviti zakonske preduslove – dodao je Alić.

Biznis.ba / FENA