BPK Goražde po prvi put zabilježio pad izvoza i porast uvoza u posljednjih nekoliko godina

“BiH je u prošloj godini izvezla više roba i usluga za 7,67 posto u odnosu na 2017. godinu, a pozitivan trend zabilježila je i Federacija BiH koja je ostvarila povećanje za 9,06 posto. S druge strane, zabilježeno je i značajno povećanje uvoza roba i usluga u odnosu na 2017. godinu. Takav trend nije zaobišao ni BPK Goražde koji je po prvi put u posljednjih 10-tak godina zabilježio pad izvoza roba i usluga. Sa područja kantona u prošloj godini izvezeno je roba i usluga u vrijednosti od blizu 183 miliona, što je za 1,87 posto manje u odnosu na prošlu godinu”, pojašnjava Dževad Terović, predsjednik Privredne komore.

BPK Goražde u ukupnom izvozu FBiH učestvuje sa 2,28 posto, a na nivou države sa 1,49 posto.

“U prošloj godini na području BPK Goražde uvezeno je roba i usluga u vrijednosti od 130.951.000 KM, što je u odnosu na isti period 2017. godine više za 6.862.000 KM ili 5,53 posto. I pored te činjenice BPK Goražde i dalje je među tri ekonomske regije sa pozitivnim platnim bilansom”, ističe Terović.

Osim BPK Goražde riječ je o ekonomskim regijama na području RS-a, Doboju sa 135 i Trebinju sa 115 posto.

U prošloj godini izvoz roba i usluga po glavi stanovnika prema posljednjem popisu iz 2013. godine na nivou kantona iznosio je 7.232 KM što predstavlja najveći izvoz po glavi stanovnika na nivou cijele države. Prosjek izvoza po glavi stanovnika na nivou FBiH iznosi 3.392 KM dok je isti na nivou države BiH iznosio 3.233 KM.

Biznis.ba / Klix