Čamur Veselinović: Bh. subjekti trebaju biti dio mreže u okviru saradnje 16+1

Na ovosedmičnom regionalnom forumu inovacija, tehnologije i poduzetništva „Sarajevo Unlimited 2018“ potvrđena je namjera da se dodatno ojača saradnja u oblasti inovacija i tehnologije između Narodne Republike Kine i zemalja Centralno-istočne Evrope (ZCIE) i opredijeljenost za nastavkom aktivnosti u skladu s Srednjoročnom agendom za saradnju između NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Tim povodom u razgovoru za Fenu sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamur Veselinović istakla je važnu ulogu Sekretarijata “16+1 CPT”, koju u ime zemalja Istočne i Centralne Evrope ima Slovački centar za naučne i tehničke informacije sa sjedištem u Bratislavi, a u ime Narodne Republike Kine Ministarstvo nauke i tehnologije NR Kine.

– Naši inovatori ostvaruju izuzetne rezultate i nagrađeni su prestižnim priznanjima. Subjekti kao što su INTERA Mostar; BIT centar Tuzla , Inovacioni centra Banjaluka, Preduzetnički centar Zenica, i drugi, imaju razvijene kapacitete i treba da budu dio mreže u okviru saradnje 16+1 – naglašava Čamur Veselinović.

Odgovarajući na upit da li su identifikovana područja u kojima ulaganje u istraživanje i tehnološki razvoj doprinosi ekonomskom napretku kaže da su oblasti gdje smo najuspješniji, u okviru programa EU HORIZON 2020, energija, hrana, životna sredina i IT što „govori da tu imamo potencijal“.

Navedeno prepoznavanje sektora koji imaju potencijal važno je jer se u skladu s tim mogu da razvijaju centri izvrsnosti u okviru saradnje 16+1 za različitu oblast u svakoj od zemalja Centralne i Istočne Evrope

– Bosna i Hercegovina u potpunosti posjeduje resurse neophodne za razvoj Centra izvrsnosti (COE) za testiranje i predikciju performansi medicinskih uređaja i mjerenja u medicini, koje se ogledaju prije svega u ljudskim i infrastrukturnim resursima u ovoj oblasti – rekla je Čamur Veselinović.

Ističe da postoji inicijativa, s obzirom na uspostavljen sistem, ostvarene rezultate, te ekspertizu iz navedene oblast, da ovakav Centar djeluje na regionalnom nivou u okviru inicijative 16 + 1 (Centralna – Istočna Evropa i NR Kina) i bude tačka okupljanja profesionalaca u ovoj oblasti.

Služio bi, kako kaže, i kao polazna tačka za umrežavanje u različitim segmentima navedene oblasti: privrednom, akademskom, vladinom i nevladinom.

Sektor zdravstvene zaštite je jedan od najvažnijih aspekata za funkcionisanje svake države koji direktno utiče na život svakog pojedinca.

Revidirani okvirni dokument Strategije razvoja nauke u Bosni i Hercegovini za period do 2022. godine usvojen je i u okviru njega posebno poglavlje posvećeno je upravo oblasti inovacija.

Pored domaćih sredstava za oblast inovacija na raspolaganju su EU fondovi: Horizont 2020, COST, EUREKA. Svi ovi programi EU posebnu pažnju daju upravo inovacijama i inovativnosti u različitim oblastima.

Iz programa HORIZON do sada je, kako je potcrtala, podržano 36 projekata i povučeno 5,1 milion eura za 56 subjekata učesnika u projektima iz BiH.

U Bosni i Hercegovini djeluje nekoliko inovacionih centara i tehnoloških parkova koji imaju uspostavljenu saradnju sa istim i sličnim ustanovama u Evropi i šire.

Na inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH uspostavljena je međuinstitucionalna saradnja ministarstava nadležnih za nauku i privredu u BiH.

– Posebno ohrabrujemo aktivnosti čiji je cilj stvaranje mreža izvrsnosti, realizaciju programa transfera tehnologija, te podrške u izgradnji kapaciteta i jačanja konkurentnosti kroz jačanje saradnje u industrijskim inovacijama. Zajednički interes je sačinjavanje pregleda istraživačke i tehnološke infrastrukture u okviru saradnje 16+1, a koji će pomoći u umrežavanju subjekata u poljima od zajedničkog interesa – dodala je u razgovoru za Fenu sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamur Veselinović.

Biznis.ba / FENA