CBBiH – Aranžman valutnoga odbora temelj za makroekonomsku stabilnost

Aranžman valutnog odbora se promatra kao jedan od temelja makroekonomske stabilnosti u Bosni i Hercegovini u ovom momentu – potvrđeno je Feni iz Centralne banke BiH (CBBiH).

Pokazalo se, kako pojašnjavaju, da je aranžman valutnoga odbora posljednjih 20 godina bio dobar izbor za BiH.

Kažu da se “ovim modelom, odnosno dosljednom primjenom fiksnoga deviznog tečaja prema euru, eliminirana je nesigurnost tečaja i poslana poruka investitorima da zbog monetarne politike ne trebaju brinuti oko nepredvidivih promjena u razini domaćih cijena“.

Svjetske rejting agencije u svojim izvještajima kontinuirano naglašavaju da valutni odbor doprinosi ekonomskoj stabilnosti i suzbijanju inflatornih pritisaka, a što su neophodni elementi za provođenje strukturalnih reformi.

Iz Centralne banke BiH navode da na raspolaganju imaju jedan instrument monetarne politike, obaveznu rezervu, što je, kako kažu, dovoljno za provođenje zakonom definiranog modela monetarne politike.

Svaka gradacija među centralnim bankama, posebno ako operiraju u različitim monetarnim režimima, nije primjerena, naglašavaju iz Centralne banke BiH.

Prema podacima Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF), u 2017. godini je u 11 zemalja primjenjivan aranžman valutnoga odbora.

Monetarni režim svake zemlje je uspostavljen vodeći računa o nizu faktora, od povijesnih i geopolitičkih, do karakteristika domaćih makroekonomskih segmenata i utjecaja zemlje u međunarodnome okružju, bilo da se radi o utjecaju na formiranje cijena na svjetskim tržištima, financijske ili trgovinske tokove.

U Centralnoj banci BiH ocjenjuju da je dobro povremeno voditi raspravu i o prikladnosti režima moentarne politike, ali, naglašavaju, da rasprava mora biti argumentirana, a ne, isključivo, hipotetička.

Također naglašavaju da će ta banka i dalje dosljedno i neovisno provoditi odabrani model monetarne politike definiran Ustavom i Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

(FENA)