Da bi izvozila meso u EU BiH mora bolje upravljati životinjskim otpadom

Projekt je koštao 1,67 miliona eura, a sklopu njega je tokom dvije godine sačinjena Strategija o upravljanju nusproizvodima životinjskog porijekla i Studija izvodljivosti koja procjenjuje tehnološke opcije i predlaže najbolja rješenja.

Šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH Melvin Asin istakao je da bi rezultat pravilne implementacije tih dokumenata trebao pomoći u stvaranju preduslova za izvoz proizvoda od mesa iz BiH u EU.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da BiH u ovoj oblasti zaostaje i da se životinjski otpad odlaže po smetljištima i u rijekama, što je jedna od ključnih prepreka da izvozimo crveno meso u EU.

“Nadam se da su stečeni uslovi za tako nešto i trebamo krenuti u implementaciju ovih strateških dokumenata, a vjerovatno i u izmjene zakonodavstva na svim nivoima”, rekao je Šarović.

Direktor Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba naveo je da je zadatak svih nadležnih tijela u BiH, prvenstveno, zbrinjavanje životinjskog otpada prve kategorije, jako opasan otpad i kategorije dva, uginule životinje, što mora finansirati država, a klaoničke kalcifikate i ostalo sami proizvođači.

Projekt je provodio konzorcij koji je predvodio Ured za ekonomsku politiku i regionalni razvoj iz Poljske (EPRD), a uključivao je Energozelenu, FORNAL i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Biznis.ba / FENA