Da li koncept smanjenja štete može doprinijeti smanjenju broja pušača?

Sve više naučnika zagovara usvajanje nove regulative, koja će jasno praviti razliku između duhanskih proizvoda koji sagorijevaju duhan i nesagorjevajućih proizvoda. U svojim aktivnostima i istupima, ovi naučnici pozivaju svjetske autoritete da prihvate koncept smanjenja, kako bi time pružili pušačima pružiti priliku da ostave cigarete.

Koncept smanjenja štete, koji se priznaje kada su u pitanju liječenja pojedinih oblika bolesti ovisnosti ili prevencija širenja virusa HIV ali čini da se ovaj koncept ne promatra i kao način kontrole duhana. Najvažnije kod koncepta smanjenja štete, kada je pušenje cigareta u pitanju, je prilika koju taj koncept pruža, i to je prilika koja može pomoći pušačima da prestanu pušiti.

Naučnici su odavno dokazali da svaki put kada udahnemo dim cigarete u naša pluća dospijeva više od 6.000 materija koje se oslobađaju sagorijevanjem duvana. Naučnici su klasificirali približno 100 ovih sastojaka, od kojih više od 60, poput katrana, ugljen – monoksida, arsena, olova, kadmija i drugih teških metala iz duhana mogu prouzrokovati različite vrste teških oboljenja. Rješenje je jednostavno – treba smanjiti temperaturu koju stvara duhanski proizvod.

Sada je nauka, potpomognuta zahtjevima društva i javnog sektora, omogućila razvoj alternativa baziranih na tehnologiji zagrijavanja a ne sagorijevanja duhana, kao što je IQOS, uređaj kompanije Philip Morris, koji je FDA 2020. godine svrstala u kategoriju duhanskih proizvoda „modificiranog rizika”.

Da ta alternativa nije isto što i potpuni prestanak pušenja potpuno je jasno, ali sada već brojne naučne studije pokazuju da ukoliko su te alternative provjerene i zasnovane na nauci, one jesu bolja opcija od nastavka pušenja.

Proizvodi koji predstavljaju alternativu pušenju cigareta su napravili promjenu na tržištu, i svi duhanski proizvodi koji ne sagorijevaju duhan sada pružaju šansu regulatorima da naprave odmak od dosadašnje politike koja nije dala uspjeha, te usvoje regulativu koja pravi jasnu razliku između proizvoda koji zagrijavaju duhan i proizvoda koji sagorijevaju duhan.

Iako ni alternative nisu skroz bez rizika, već samo smanjenje štete, ono što ih čini tim „srednjim putem“ i dijelom rješenja je što one, bilo da je riječ o vaping uređajima ili tehnologiji nesagorijevanja duhana, eliminiraju proces sagorijevanja. Samim izostankom procesa gorenja izbjegava se sagorijevanje, karakteristično za tradicionalne cigarete i samim tim eliminira veliki broj štetnih materija koje nastaju iz duhanskog dima.

Obzirom na podatke o broju pokušaja ostavljanja cigareta, koji su nerijetko na kraju neuspješni, kao i na činjenicu da je duhanski dim u osnovi bolesti izazvanih pušenjem, nije nimalo neobično što „srednji put” oličen u bezdimnim alternativama dobija sve više prostora za diskusiju, ali i podršku naučne zajednice.

Biznis.ba