Digitalizacija betonskih proizvoda u Fabrici cementa Lukavac

U Fabrici cementa Lukavac okončan je projekt digitalizacije lukavačkih betona primjenom BIM (Building Information Modeling) softwarea.

Radi se o modernoj tehnologiji koja u svijetu ima važnu ulogu u arhitekturi i građevinarstvu, a koja je postala nužna promjena ukoliko se želi ići u korak sa naprednim digitalnim rješenjima i modernizacijom ove industrije, saopćeno je iz Fabrike cementa Lukavac.

Lukavac Beton od sada arhitektama i građevinskim kompanijama može ponuditi različite vrste betona koje putem BIM-a mogu ugraditi u svoje projekte kao vezivno tkivo. Virtualnom gradnjom i inteligentnom primjenom BIM-a omogućeno je da svi partneri u lancu gradnje optimalno sarađuju, imaju detaljan pregled svih betonskih proizvoda sa potrebnim tehničkim specifikacijama, fizičko-mehaničkim karakteristikama, klasama izloženosti i konačnoj namjeni.

Projektanti lakše upravljaju svim izmjenama i podacima, na raspolaganju im je bolja simulacija objekata. Karakteristike samih materijala se lako i jednostavno simuliraju prije samog izvođenja.

Produkt menadžerica Fabrike cementa Lukavac Nataša Crvenković ističe da je BIM uveden kako bi se povezali ljudi i informacije i kako bi svi zajedno radili još brže i efikasnije.

– Izvršili smo digitalizaciju naših betonskih proizvoda, i to od standardnog betona za armirano-betonske konstrukcije, preko betona otpornog na mraz i so, pa sve do fiber i torkret betona. Sigurni smo da će ovo biti velika pomoć svima koji projektuju i grade u BiH. Glavne prednosti BIM-a su da projektantima štedi vrijeme, investitorima novac, a kupci imaju cjelovitu sliku šta dobivaju u konačnici – dodala je Crvenković.

Digitalizovani betonski proizvodi se mogu preuzeti na web stranici VIDEO

Biznis.ba / FENA