Drljača: Vlada FBiH ispunila još jedno obećanje prema penzionerima

Dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio je na današnjoj pres-konferenciji da je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije koji je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

– Konkretno, radi se o realizaciji sporazuma Vlade, resornog ministarstva i penzionera, kao i aktivnosti u cilju poboljšanja statusa ove socijalno ugrožene kategorije – kaže Drljača.

Pravilnikom su regulisana pitanja poput ko ostvaruje pravo, koje su procedure, ko izdvaja sredstva, koja je to visina sredstava i rokovi za podnošenje zahtjeva, te ko odlučuje.

– Naime, pravo na ovu naknadu ima bliski srodnik korisnika penzije, koji je umro i koji je isplatio troškove do visine jedne prosječne penzije isplaćene za prethodni mjesec. Odlučuje centralna jedinica u PIO-u. Na taj zahtjev se može izraziti prigovor, a o tome odlučuje direktor federalnog Zavoda PIO – rekao je Drljača.

Davanjem saglasnosti Vlade na navedeni Pravilnik nstavljaju se aktivnosti na davanju podrške penzionerima.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Biznis.ba / FENA