Dvije firme iz Maglaja konstruisale prvi pametni dezinfekcioni tunel

Pandemija korona virusa podstakla je domaću pamet i stručnjake da se prilagode novim okolnostima. SDT ili smart disinfection tunnel je prvi prototip domaćeg pametnog tunela za dezinfekciju kojeg su zajedničkim snagama konstruisali maglajska firma MAGNET Studio d.o.o. i Natron-Hayat d.o.o.

Bez obzira na trenutnu situaciju uzrokovanu virusom COVID-19, bosanskohercegovački gigant Natron-Hayat d.o.o. nastavio sa radom, te su ga ove otežavajuće okolnosti pogodile u vrijeme redovnog remonta koji je inače bio predviđen za mart mjesec ove godine. S obzirom na tip posla kojim se ova kompanija bavi, te okolnostima u kojima se trenutno nalazi, nije bila moguća opcija prebacivanja cijelog poslovanja na rad od kuće, te je veći broj uposlenika zbog vrste posla morao ostati u okviru samog kombinata.

Vodeći se svjetskim standardima, Natron-Hayat d.o.o. poduzeo je sve moguće mjere i preporuke u obezbjeđivanju sigurnog okruženja, te prevenciji i zaštiti od virusa COVID-19. Jedan od prioriteta je bio i nabavka tunela za dezinfekciju, no trenutna rješenja koja se nude na tržištu BiH i svijeta nisu tehnički bila adekvatna da odgovore na hiljade prolaza uposlenika dnevno, kooperanata i partnera, te se na dostupnim rješenjima nije mogla vršiti ravnomjerna i kontrolisana potrošnja hemikalija koje su danas jako skupe.

Na zahtjev kompanije Natron-Hayat, odgovorio je MAGNET Studio sa idejnim rješenjem prvog pametnog tunela za dezinfekciju SDT v1.0, te je formiran zajednički tim kojeg je ispred Natron-Hayat d.o.o. predvodio Almin Durmić dipl. el.ing., a u koji su bile uključene još neke maglajske firme kao što su AQVATERM-MONT i JAS Plastikal. Kao plod zajedničkog rada u kojem nije bilo finansijske koristi, već uzajmna pomoć i saradnja maglajskih privrednika, nastao je prvi pametni tunel za dezinfekciju nazvan skraćeno SDT.

STD u osnovi pokreće mali mikro računar koji na osnovu senzora kontroliše kompletnom funkcionalnošću ovog tunela. STD postiže visoke pritiske od 100 bara sa kojim uz kvalitetne visokotlačne dizne u potpunosti pretvara tečnost u vodenu maglu, koja se ravnomjerno raspoređuje po cijelom ljudskom tijelu. U verziji 1.0 ovog tunela omogućeno je praćenje nivoa tečnosti u rezervaru, te pravovremeno zaustavljanje sistema ukoliko se rezervoar isprazni.

Korištenjem dodatne hidropak pumpe omogućena je maksimalna iskoristivost samog rezervoara, a magnetni elektroventil na visokotlačnoj pumpi uz signale sa fotoćelija, vrši propust tečnosti tačno onoliko koliko se osoba zadržala u tunelu. Zahvaljući PLC koji kontroliše cijeli sistem, omogućeno je praćenje koliko je osoba prošlo kroz tunel, kao i svjetlosna signalizacija o tome da li je sistem spreman za rad ili je u fazi pripreme.

Biznis.ba