Džafić: U toku pregovori o uvođenju voza na relaciji Sarajevo – Ploče

O stanju u Željeznicama FBiH za Federalnu TV je govorio direktor Željeznica Federacije Enis Džafić.

Kaže da je ogroman uspjeh za čitavu državu to što je list Guardian među 18 zemalja u svijetu u kojima se najbolje može doživjeti avantura putovanja vozom uvrstio BiH.

“Jedna od naših prvih poslovnih odluka 2015. godine, kada sam došao na čelo Željeznica FBiH, bilo je uvođenje talgo vozova u saobraćaj, a koji su do tada šest godina stajali na kolosijecima, nisu bili stavljeni u funkciju. To je svakako jedna od odluka koje su značajno doprinijele poboljšanju kvaliteta rada Željeznica FBiH. To je za rezultat imalo i povećanje broja putnika koje su Željeznice počele da prevoze, a time i prihoda koje su ostvarivale.”

Navodi da talgo vozovi saobraćaju na liniji od Sarajeva do Čapljine i na sjeveru saobraćaju od Sarajeva trenutno do Maglaja.

“Bila je uspostavljena linija od Sarajeva do Bihaća.”

O posljedicama pandemija ističe da su sve grane privrede osjetile njene posljedice.

“Možemo reći da smo, s obzirom na situaciju kod drugih privrednih subjekata, mi to uspješno savladali. Imali smo pad obima rada i u teretnom i u putničkom saobraćaju, ali i pad prihoda. Međutim, adekvatnim politikama smo osigurali likvidnost preduzeća tako da smo sve tekuće obaveze u 2020. izmirili, kao i dio obaveza koje su nastale u ranijim godinama. Nije dolazilo do smanjenja broja uposlenih u Željeznicama FBiH na osnovu prinudnog prekida rada, izuzev, po sili zakona, na neki drugi način na koji su radnici napuštali preduzeće. Pad prihoda smo nadomjestili tako što smo smanjivali i troškove u svom poslovanju. Upravo radi podrške čitavoj privredi i građanstvu Željeznice FBiH nisu povećavale svoje cijene ni u putničkom ni u teretnom saobraćaju. Možemo istaći da smo mi u 11. mjesecu 2019. godine svim uposlenicima povećali plate, tako da smo možda jedna od rijetkih kompanija u BiH koja je imala veće plate u vrijeme korone nego prije nje.”

O ukidanju linije Sarajevo-Bihać Džafić kaže da je to urađeno u cilju smanjenja mogućnosti prenosa korone.

“Zajedno sa kolegama iz Željeznica RS-a smo odlučili da taj voz trenutno obustavimo i trenutno saobraćamo po toj trasi od Sarajeva do Maglaja. Isto tako imali smo problem sa Vladom USK-a koja je optuživala Željeznice FBiH da talgo vozom dovlači migrante u USK-a. Za nas je svaki putnik koji kupi kartu putnik, mi ne vršimo diskriminaciju putnika, za razliku od nekih drugih možda koji na takav način to vide. Mislim da je Bihać puno izgubio ukidanjem tog voza i pitanje je kada ćemo ga ponovo uspostaviti. Već godinu dana taj voz ne saobraća i postavljamo pitanje i premijeru USK-a na koji način sad dolaze migranti i da li im je zabranio dolazak.”

Navodi da su u pregovorima sa hrvatskim željezničkim putničkim prevozom da se uvede voz na relaciji Sarajevo-Ploče.

“Tu imamo prepreke što je Hrvatska 2013. ukinula sve putničke linije prema BiH, ulaskom u EU. Mi smo imali više puta inicijative prema njima da se to otkloni, da se nastavi prometovanje putničkih vozova od Sarajeva do Zagreba, odnosno prema Beogradu i Budimpešti. Međutim, nismo naišli na razumijevanje. Trenutno nemamo nijednu međunarodnu liniju, nažalost nemamo nijednu međuentitetsku. Znači putnički saobraćaj prometuje samona teritoriji Federacije.”

Kaže da jeod državne granice Čapljina do Sarajeva izvršen remont pruge.

“Međutim, pruga od Sarajeva prema Maglaju nije remontovana 50 godina i trenutno nema nekih aktivnosti da se pokrene taj remont.”

Prema nedavnoj odluci Vlade Federacije Željeznice će dobiti 22 miliona
maraka. Džafić navodi da Vlada taj novac daje isključivo na osnovu Zakona o finansiranju željezničke infrastrukturei sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja.

“Oni će uplaćuju u mjesečnim iznosima, ali to nije ni 30% dovoljnih sredstava kako je to propisano Zakonom. Željeznice FBiH u željezničkoj infrastrukturi izvršavaju uslugu održavanja te infrastrukture za potrebe Vlade FBiH.”

(Federalna)