Džindić: 200 miliona KM za pomoć izvoznicima u FBiH

Vlada FBiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nastavljaju pomagati privredna društva pogođena pandemijom koronavirusa, a dokaz tome su i danas usvojeni kreditno-garantni programi za izvoznike u iznosu od 200 miliona KM.

Javnosti se nakon sjednice obratio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, koji je na početku svog obraćanja podsjetio da je Vlada FBiH prošle godine putem Uredbe 100 miliona KM proslijedila u pet različitih sektora. Tada su direktno pomognute izvozno orijentisane kompanije i danas se, kako je rekao Džindić, mogu vidjeti efekti te pomoći.

– Danas smo donijeli tri nova programa, Kreditno-garantni program za izvoznike, Kreditno-garantni program za velika preduzeća. To je iznos od 100 miliona KM i radi se o sredstvima koja su dostupna putem Razvojne banke – istakao je Džindić.

Naglašava kako su vrlo jasna pravila igre ko ta sredstva može dobiti – uslovi su pokretanje novih poslovnih aktivnosti, povećanje konkurentnosti, povećanje broja zaposlenih, razvoj i lansiranje novih proizvoda.
– Rok otplate tih sredstava je 120 mjeseci, uključujući i grejs period od 24 mjeseca, kako bismo privrednim društvima omogućili da naprave detaljan i dobar plan i ne osjete ta zadužena kroz garancije. Ukupan iznos garancija za ovu godinu je 100 miliona KM, i također nastavljamo sa završetkom aktivnosti 100 miliona KM koje smo prošle godine lansirali putem istog programa – poručio je ministar.

Prema njegovim riječima, novina za ovu godinu je da je putem resornog Ministarstva usvojen i program utroška subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata.

– Možda je i najbitnije danas da istaknemo da smo putem regresiranja kamata izdvojili šest miliona KM, kako bismo pomogli ponovo privrednim društvima koja koriste jednu od linija koje sam prethodno naveo – kazao je Džindić.

Osnovni cilj ovog posljednjeg programa je, nastavlja ministar, da se omogući korisnicima koji su kreditno zaduženi po ova dva kreditno-garantna programa da mogu koristiti grant sredstva za subvencioniranje dijela kamata za pomenute kredite.

– Subvencionirat će se dio kamata za navedene kredite na tromjesečnom nivou u ukupnom iznosu do 2,5 procenta – pojasnio je Džindić.

Potcrtava kontinuiran nastavak rada Ministarstva na čijem je čelu i Vlade na tome da pomognu privrednim društvima kako bi što lakše prebrodila sve poteškoće s kojima se suočavaju zbog pandemije koronavirusa.

– Nadam se, a imam dobre informacije sa terena, da će privredna društva i svi oni koji gravitiraju na području FBiH biti zadovoljni našim mjerama. Mi i dalje radimo na novim mjerama kako da pomognemo u budućem periodu do nove godine – poručio je Džindić.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, na današnjoj sjednici razmatrana je i analiza učinaka mjera koje je poduzela Vlada FBiH na ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Između ostalog, zaključeno je da su one polučile dobre rezultate.

Neki od pokazatelja u tom pogledu su da je zaustavljeno produbljavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije. U drugoj polovini prošle godine i u prvom kvartalu ove zabilježen je rast svih bitnih makroekonomskih pokazatelja – BDP-a, industrijske proizvodnje, zaposlenosti, izvoza, pokrivenosti uvoza izvozom i javnih prihoda. Prognoza Međunarodnog monetarnog fonda predviđa rast BDP-a u FBiH u ovoj godini za 2,8 posto, odnosno do 3,5 posto.

Najniži broj zaposlenih u FBiH zabilježen je na vrhuncu pandemije, u maju prošle godine, i iznosio je 507.617. Od tada broj zaposlenih raste zahvaljujući mjerama Vlade i u aprilu ove godine je dostigao brojku 522.251, što predstavlja rast za gotovo 15.000 radnika.

U prvom kvartalu ove godine zabiježen je drugi najbolji rezultat u historiji kada je izvoz FBiH u pitanju, s nikad većom pokrivenošću uvoza izvozom u procentu od 66 posto. I pored značajnog pada javnih prihoda zbog pandemije do jula 2020., mjerama Vlade je ostvaren neznatan pad prihoda od poreza na dohodak u cijeloj 2020. godini za 0,61 posto i prihoda fondova socijalnog osiguranja od 0,7 posto, što je omogućilo održivi rast penzija za 2,8 posto i bolju finansijsku situaciju u zdravstvenom sektoru.

Također u prvom kvartalu ove godine, prihodi od direktnih poreza u FBiH porasli su za 3,4 posto, u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče direktnih poreza, za koje je Vlada FBiH drektno i nadležna, pali su za neznatnih 0,9 posto u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi od indirektnih poreza su zabilježili značajan pad od 21 posto, na što Vlada nije mogla direktno utjecati jer nema neposrednu nadležnost.

Najavljeno je i da će do kraja ove godine Vlada nastaviti s mjerama podrške u privredi. Pored redovnih programa, utroška sredstava, planirana je dodatna pomoć od 150 miliona KM. Prvi korak bit će donošenje uredbe u iznosu od 100 miliona. Planirani su i transferi nižim nivoima vlasti od 230 miliona KM za određene sektore privrede, te dodatnih 60 miliona za zdravstveni sektor. Za podršku zapošljavanju predviđeno je 50 miliona KM preko Zavoda za zapošljavanje, a Garancijski fond bit će ojačan za dodatnih 25 miliona KM.

Također, bit će definisani programi utroška sredstava za sufinansiranje troškova kamate za sve korisnike Garancijskog fonda, za šta je predviđeno 15 miliona KM.

Biznis.ba