Eksperti tvrde da je duhanski dim, a ne nikotin uzročnik bolesti povezanih s pušenjem

Eksperti za javno zdravlje optužuju duhanski dim, a ne nikotin za uzrokovanje na hiljade fatalnih ishoda od pušenja cigareta svakog dana.

„Proteklo je mnogo decenija istraživanja efekata dima cigarete na zdravlje ljudi i znamo već gotovo pola stoljeća da je primarni uzročnik oboljevanja od maligniteta i drugih bolesti konstantno i ponavljano udisanje duhanskog dima“, kaže profesor David T. Sweanor, predsjedavajući savjetodavnog odbora Centra za zdravstveno pravo, politiku i etiku na Univerzitetu u Otawi.

Sweanor je kanadski ekspert koji vjeruje da je pristup “smanjene štete” od duhanskog dima jedan od najvećih napredaka u zaštiti javnog zdravlja. Decenijama unazad zalaže se za smanjenje pušenja cigareta.

Ovaj kanadski stručnjak napravio je razliku i istakao benefite proizvoda bez duhanskog dima poput elektronskih cigareta, uređaja koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duhan i švedskog snusa kao manje štetnih alternativa u odnosu na tradicionalne cigarete. Kako tvrdi, ovakvi inovativni proizvodi sa nikotinom mogu pomoći milionima pušača da smanje izloženost riziku od duhanskog dima i bolesti povezanih sa pušenjem.

Uprkos uvriježenom mišljenju, nikotin nije supstanca koja izaziva ove bolesti. „Sam nikotin nije problem. Globalna zdravstvena katastrofa sa kojom se suočavamo je posljedica načina na koji ga upotrebljavamo“ – pojasnio je on. Nove tehnologije i razvoj proizvoda omogućili su da se nikotin konzumira bez sagorijevanja, dajući pušačima manje štetnu opciju u odnosu na cigarete. Za razliku od cigareta, kako pojašnjava, uređaji koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duhan i snus isporučuju nikotinske doze bez sagorijevanja.

„Sada se možemo osloboditi dima cigareta na način na koji je to učinjeno u brojnim zemljama gdje su potrošači preusmjereni na druge proizvode sa onih koji štete zdravlju. Možemo da koristimo nauku, tehnologiju da bismo definisali okvir u kome se smanjuje pušenje cigareta“, tvrdi on. Sweanor ukazuje na slučaj Japana gdje je trećina tržišta cigareta praktično nestala za samo tri godine, nakon što je prvi uređaj koji zagrijava a ne sagorijeva duhan, IQOS proizvođača Philip Morris, počeo da se prodaje u toj zemlji.

“Zamjena proizvoda je učinila više nego bilo koja druga strategija u smanjenju pušenja cigareta. Vidjeli smo ovaj uticaj i u Švedskoj, Norveškoj, na Islandu i u drugim zemljama, i sa velikim izborom alternativa koje ne sagorijevaju duhan”, podvlači Sweanor.

Zaključuje da bi, umjesto insistiranja na strategiji “ostavi cigarete ili snosi posljedice”, donosioci odluka trebaju osigurati pušačima da imaju više pravih izbora.

Biznis.ba