Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za uvezivanje staža izdvojio 3 miliona KM

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH rapisalo je Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Poziv se odnosi na uvezivanje radnog staža, a za ovu svrhu izdvojena su tri miliona KM.

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sva privatna privredna društva, odnosno privatna privredna društva kojima je primarna djelatnost proizvodnja u metalnoj, elektro i automobilskoj industriji, u industriji građevinskog materijala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj, proizvodnji tekstila, kože i obuće, te u hemijskoj i industriji gume i plastike.

Cilj dodjele sredstava je penzionisanje zaposlenika, kroz finansiranje neizmirenih obaveza privrednog društva za nedostajući staž (uvezivanje radnog staža), za zaposlenike koji ostvaruju to pravo. Raspoloživa sredstva su grant sredstva i dodjeljuju se za izmirenje dugovanja privrednog društva za neuplaćene doprinose samo po osnovu obaveza za PIO/MIO, zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu istih i koji su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, podnijeli zahtjev za penzionisanje nadležnoj Kantonalnoj administrativno/službi Federalnog zavoda PIO/MIO.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju i privredna društva u poteškoćama ili u stečaju, izuzev privrednih društava koja su likvidirana. Broj zaposlenih kao kriterij se ne odnosi na privredna društva u stečaju.

Program traje do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine, a poziv je otvoren 30 dana.

 

Biznis.ba