FERK donio odluku o referentnoj cijeni električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela Odluku prema kojoj referentna cijena električne energije iznosi 0,108821 maraka/kWh (10,8821 feninga/kWh).

Riječ je o otkupnoj cijeni električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore energije (OIE). Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. ožujka 2019. godine, priopćeno je iz Ureda za informiranje FERK-a.

Nakon utvrđene referentne cijene FERK je pripremio izračun i tarifnih koeficijenata, odnosno zajamčenih otkupnih cijena električne energije, s obzirom da se zajamčene otkupne cijene izračunavaju tako da se odgovarajući tarifni koeficijenti pomnože s referentnom cijenom.

Podsjeća se da suglasnost na zajamčene otkupne cijene električne energije, pripremljene od FERK-a, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije daje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je donesena odluka prema kojoj postotak obveznog udjela električne energije proizvedene iz OIE iznosi 7,16 posto.

Postotak električne energije proizvedene iz OIE su obvezni preuzeti svi opskrbljivači koji opskrbljuju krajnje kupce u Federaciji BiH i kvalificirani kupci koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe za 2019. godinu.

FERK ovim putem obavještava javnost kako je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo dostavila na suglasnost prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge.

Navedeni prijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene za kategoriju kućanstva ne mijenjaju.

Za kupce iz kategorije Ostala potrošnja na 0,4 kV (kilovolt) s priključnom snagom većom od 23 kW (kilovat) predloženo je povećanje ukupne prosječne cijene 10,7 posto. Za kupce s priključnom snagom manjom ili jednakom 23 kW koji posjeduju dvotarifno brojilo predloženo je povećanje ukupne cijene 6,0 posto, odnosno, povećanje 5,5 posto za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da se cijene primjenjuju od 1. veljače 2019. godine.

Dostavljeni prijedlog analiziraju stručne službe FERK-a kako bi se utvrdilo je li sukladan Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti.

Također, gospodarskim društvima: EBH d.o.o. Sarajevo, GP TOMING d.o.o. Grude, HEET d.o.o. Prozor-Rama i TIK d.o.o. Jelah bb-Tešanj izdane su dozvole za proizvodnju električne energije, dok je Nacrt dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom za TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac upućen u postupak javne rasprave.

FERK je donio Zaključak po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za BFS d.o.o. Kreševo.

Također FERK je donio i rješenje po žalbi kupca na akt koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Na sjednici FERK-a donesena je i Odluka o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imatelja dozvole za rad Operatora za OIEiEK za 2019. godinu.

Biznis.ba / FENA