FERK usvojio više nacrta dozvola i uputio ih u opću raspravu

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK u srijedu je na redovitoj sjednici izdala Dozvolu za rad (licenciju) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelju zahtjeva AD-TANK d.o.o. Stolac.

Iz FERK-a ističu kako su donesena i dva zaključka o spajanju predmeta za podnositelje zahtjeva BAU-HERC d.o.o. Sarajevo i TAMEX d.o.o. Busovača s obzirom da se zahtjevi temelje na istom činjeničnom stanju, kao i na istoj pravnoj osnovi.

FERK je usvojio i uputio u postupak opće rasprave šest nacrta dozvola, od čega dva iz sektora naftnog gospodarstva i četiri iz sektora električne energije.

Zainteresirane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici www.ferk.ba, a ostavljena je i mogućnost za dostavljanje pisanih komentara na navedene nacrte do 26. ožujka ove godine do 10 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected]

(Biznis.ba)