Financijska pomoć: BiH otvara namjenski podračun za pomoć u borbi protiv Covid-19

Ministarstvo financija i trezora BiH danas je otvorilo namjenski podračun kod Centralne banke BiH.

Na ovaj račun će biti uplaćivana financijska pomoć u borbi protiv virusa COVID-19.

Namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa BiH otvoren je na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, dok je Ministarstvo financija i trezora BiH dalo instrukcijom za uplatu u eurima ili konvertibilnim markama.

Biznis.ba