Fiskalno vijeće BiH usaglasilo Pismo namjere MMF-u

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija održao je danas 3. sjednicu Fiskalnog vijeće BiH.

Na sjednici, kojoj je prisustvovalo svih šest članova Fiskalnog savjeta BiH usaglašeno je Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojim BiH traži finansijsku podršku u okviru instrumenta za brzo finansiranje, u sklopu napora na suzbijanju širenja koronavirusa.

Na sjednici je dogovorena i raspodjela sredstava MMF-a, pa će po osnovu povlačenja Fedraciji BiH pripasti 62%, Republici Srpskoj 38%, a usaglašeno je da će svaki entitet će distribuirati 0,5% od svog dijela Brčko Distriktu.

(Biznis.ba)