Fišo i ostali uhapšeni zbog nabavke autobusa: Prodavcu pribavili više stotina hiljada KM

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona donijelo je naredbu o provođenju istrage protiv 5 osoba i jednog pravnog lica, a vezana je za izbjegavanje postupka javnih nabavki prilikom kupovine 26 rabljenih autobusa na plin od strane odgovornih osoba u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “GRAS” Sarajevo od firme privrednog društva “Junuzović kopex” Lukavac tokom 2017. godine, sa ciljem pribavljanja imovinske koristi prodavcu od više stotina hiljada maraka, pri ćemu su korištena dodjeljena budžetskih sredstava Kantona Sarajevo, iz kojih sredstava je i ostvarena ova korist.

Također, istraga se vezuje i za pokušaj da se na isti način i sa istim ciljem pribavljanja takve koristi provede i nabavka 25 minibus vozila u GRAS-u,  od iste firme i po sličnoj matrici poslovanja.

Istraga je otvorena protiv Muje Fiše – u tom periodu ministra saobraćaja  a trenutno  ministra za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, Harisa Gušića-privremenog upravitelja u GRAS-u, Adnana Himzanije- predsjednika Sindikalne podružnice GRAS-a,  Sanela Nezirića-advokata i edukatora  za javne nabavke, te protiv Amira Junuzovića-vlasnika i osnivača firme Junuzović kopex Lukavac. Također,  istraga je otvorena i protiv pravnog lica Junuzović kopex Lukavac.

Po nalogu Tužilaštva pripadnici Federalne uprave policije su danas osumnjičene pozvali  na ispitivanje i kriminalističku obradu.

Postoje osnovi sumnje da je Fišo,  kao ministar saobraćaja u Vladi KS, udružio grupu ljudi, u kojoj su bili i pomenuti kao članovi, te su po prethodnom dogovoru, suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH i poslovnim interesima KJKP GRAS Sarajevo, u postupku nabavke autobusa, zloupotrijebili svoja službena ovlašćenja, ili u slučaju određenih članova grupe svojim djelovanjem doprinjeli da se zloupotrijebe službena ovlašćenja, a  kako bi se  pribavila imovinska koristi firmi Junuzović kopex.

Navedeno je da je, udruženim djelovanjem osumnjičenih, ovoj firmi pribavljenja imovinska korist u većem iznosu, kao  razlika između prodajne vrijednosti i nabavne cijene vozila, te da su pokušali prodajom i kupovinom minibus vozila ovoj firmi pribaviti također   imovinsku korist  u većem iznosu.

Oni su osumnjičeni da su kao saučesnici počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlašćenja, dok je pravno lice Junuzović kopex Lukavac osumnjičeno za zloupotrebu položaja i ovlašćenja.

Biznis.ba