FMOIT i USAID potpisali Memorandum o razumijevanju- Saradnja u oporavku turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) dogovorili su saradnju kako bi pomogli turističkom sektoru pri oporavku od negativnih utjecaja pandemije COVID-19 i postavljanju temelja rasta prema održivoj turističkoj ekonomiji.

Memorandum o razumijevanju danas su potpisali federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i vršioc dužnosti direktora Misije USAID-a Robert Lopez.

USAID će pomoći FMOIT-u i drugim partnerima pri razvoju i provedbi plana oporavka, kao i u marketingu plana za privlačenje međunarodnih posjetioca. Također će pomoći u kreiranju Strategije razvoja turizma Federacije BiH za period od 2021. do 2027. godine, zasnovanu na najboljim međunarodnim praksama za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog sektora.

Uspješna strategija također će dovesti do povećanja dolazaka, prihoda, stvaranja novih radnih mjesta i većeg doprinosa BDP-u.

Đapo je navela da resorno ministarstvo aktivno radi na razvoju turizma, koji je sve više prepoznat kao strateška grana privrede u Federaciji BiH, kao i na promociji raspoloživih turističkih resursa.

– Bosna i Hercegovina ima priliku da bude prvoklasna međunarodna turistička destinacija, kao i da osigura održiv dugoročni rast turističkog sektora. Da bismo postigli te ambiciozne ciljeve, implementiramo sistemski plan oporavka turizma, pokrećemo koordinirani marketinški plan i pripremamo strategiju razvoja za idućih šest godina. Drago nam je što će USAID pomoći u tom procesu, osiguravajući usvajanje međunarodnih standarda i pružanja najnovijih informacija iz svjetskog turističkog sektora – izjavila je Đapo.

Lopez je napomenuo da je USAID odobrio širok spektar tehničke i druge pomoći s ciljem pomoći turizmu Federacije BiH pri oporavku od posljedica COVID-19.

– USAID sa zadovoljstvom podržava nacionalne napore za razvoj turističkog sektora BiH i povećanja konkurentnosti BiH kao destinacije. Posvećeni smo bliskoj saradnji s ministarstvima, vladama, nevladinim i privatnim organizacijama kako bismo stvorili dinamičnu, održivu turističku ekonomiju u skladu s kulturom zemlje, gostoprimstvom i prepoznatljivim prirodnim dobrima – kazao je Lopez, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

(Biznis.ba)