Hadžiahmetović: Uprkos brojnim izazovima 2019. godina za ViK bila najuspješnija

Za sarajevsko preduzeće “Vodovod i kanalizacija” uprkos brojnim izazovima 2019. je bila najuspješnija godina u finansijskom i materijalnom poslovanju, kao i rezultatima rada u posljednjih pet godina.

To je kazao danas direktor KJKP “Vodovod i kanalizacija” (ViK) Enver Hadžiahmetović na konferenciji za medije prezentirajući rezultate poslovanja za 2019. godinu, u kojoj ostvareni poslovni prihodi iznose 50,5 miliona KM i viši su za 3,1 milion KM u odnosu na 2018. godinu, dok su u odnosu na 2015. godinu viši za 7,4 miliona KM.

Preduzeće je u 2019. godini ostvarilo prihode od neovlaštenog korištenja vode u iznosu od 1.750.049 KM, a viši su u odnosu na 2018. godinu za 1.515.173 KM.

– Do povećanja prihoda od neovlaštenog korištenja došlo je zbog određenja nove uprave na borbu sa pravnim subjektima koji ne plaćaju odvodnju otpadnih voda, a imaju koncesione ugovore sa Kantonom Sarajevo – kazao je Hadžiahmetović.

Naveo je da je od januara do decembra prošle godine ViK poslovao sa gubitkom od 11,2 miliona KM koji je za 3,4 miliona KM manji nego što je bio u istom periodu 2018. godine, kada je iznosio 14,6 miliona KM.

Ukupni rashodi u izvještajnom periodu iznosili su 66,2 miliona KM i niži su u odnosu na rashode ostvarene 2018. godine za 0,9 miliona KM.

Kazao je da u okviru materijalnih troškova najveći iznos predstavljaju troškovi električne energije, 8,8 miliona KM, te podsjetio da je poskupila cijena električne energije u odnosu na 2018. godinu za četiri posto.

Po osnovu isporučenih računa za vodu i odvodnju otpadnih voda naplaćeno je 48.032.152 KM, što je više za 942.398 KM u odnosu na 2019. godinu kada je naplaćeno 47.089.758 KM, a kontinuitet povećanja cijene naplate je nastavljen i u 2020.godini.

U odnosu na 2018., u 2019. godini manje je zahvaćeno 7,4 mil kubika vode ili 200 l/s, a što se manje vode zahvati sistem snabdijevanja je bolji, te zbog toga nije bilo redukcije vode, ali tome je doprinio i uređen sistem i opravke, koje su onemogućile oticanje vode.

Podsjetio je da je ranija uprava ViK-a pokrenula projekt rekonstrukcije pumpnih stanica Bačevo – Alipašin most – Centar još 2017. godine. EBRD je odobrio sredstva ali projekt nije zaživio, sredstva nisu povučena, te plaćeni penal iznosi 105.000 eura.

Hadžiahmetović je izrazio nadu da će EBRD odobriti grant sredstva od četiri miliona eura za rekonstrukciju cjevovoda na pet lokacija.

U završnoj je fazi tehnički prijem objekta za prečišćavanje otpadnih voda Butila, koji je trebao početi s radom 2017. godine, ali rad mu je zabranjen jer nije bilo upotrebne dozvole.

– Dostavljen je završni izvještaj komisije za prijem sa primjedbama, a očekujemo da ćemo dobiti upotrebnu dozvolu za taj vrijedan objekt od nadležnog federalnog ministarstva. Na pomolu je i rješenje uvođenja u sistem otpadnih voda sa lokaliteta Istočno Sarajevo – naveo je.

Preduzeće ViK, kazao je, uspješno se borilo i u vremenu pandemije koronavirusa – nije bilo prekida vodosnabdijevanja, nije bilo zaraženih radnika, svi radni procesi su vršeni u skladu sa dobrim praksama te, iako je smanjen priliv sredstava za 2,3 miliona KM zbog neplaćanja usluga od privatnih i dijelom fizičkih subjekata, to se nije osjetilo na rad i poslovanje ViK-a. U tom periodu su izvršili i sve pripreme za realizaciju druge faze prve tranše EBRD kredita.

Također je borba protiv korupcije dala dobre rezultate, podnesene su četiri krivične prijave protiv odgovornih osoba ViK-a i to za penal EBRD-u u iznosu od 105.000 eura, nezakonito zapošljavanje, nanošenje štete preduzeću u milionskom iznosu zbog nefakturisanja otpadnih voda privrednim subjektima, te prevare u poslovanju – fiktivne isplate novčanih sredstava.

– Podnesen je izvještaj nadležnom Tužilaštvu protiv svih pravnih subjekata koji su omogućili nelegalno korištenje vodnih resursa i odvodnje otpadnih voda, zbog čega je počinjena šteta preduzeću u višemilionskom iznosu, te na taj način ugrozili ispravnost vode za piće u prvoj vodozaštitnoj zoni na lokaciji Bačevo – zaključio je direktor ViK-a Hadžiahmetović.

Nadzorni odbor ViK-a je prihvatio Izvještaj o poslovanju preduzeća za 2019. godinu. Hadžiahmetović je za direktora tog preduzeća imenovan prije godinu dana, 15. juna 2019. godine.

(FENA)