Industrijska proizvodnja u BiH u junu veća za 3,7 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u junu veća je za 3,7 posto u odnosu na maj, a u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, industrijska proizvodnja u zemlji, kalendarski prilagođena, bilježi rast od 18 posto.

Proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju u junu veća je za 13,9 posto u odnosu na maj, netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 8,6 posto, intermedijarnih proizvoda veća za 8,3, dok je proizvodnja energije manja za 0,8, a kapitalnih proizvoda manja za 3,1 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U junu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 36 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 26,3, intermedijarnih proizvoda veća za 19,8, energije veća za 14,4, a proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća za 4,3 posto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u junu u prerađivačkoj industriji veća je za 6,6 posto u odnosu na maj, vađenje ruda i kamena veća za 1,3 posto, dok je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom manja za 0,4 posto.

U junu, u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast od 21,4 posto u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom, u prerađivačkoj industriji rast od 17,6, a u vađenju ruda i kamena rast od 8,4 posto.

Biznis.ba