Informacije o Bloku 7 TE Tuzla idu na Parlament FBiH

Vlada FBiH se upoznala se danas sa informacijom o statusu aktuelnih projekata JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, koje je potrebno realizovati, kao i onih čiju implementaciju nije moguće realizovati.

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi i predloži Prijedlog odluke o proglašenju javnog interesa za pripremu izgradnje i izgradnju prioritetnih elektroenergetskih projekata JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Radi što kvalitetnijeg pozicioniranja proizvodnje električne energije na tržištu Federacije BiH/BiH, odnosno u regionu iz obnovljivih izvora energije, Elektroprivreda BiH je, između ostalog, dala prioritet za proizvodna postrojenja, a riječ je o sedam hidroelektrana i dvije vjetroelektrane. Time bi bio osiguran kontinuitet investiranja u proizvodne objekte iz obnovljivih izvora energije.

Usljed izmijenjenih okolnosti, na pojedinim projektima nije mogla biti provedena uspješna implementacija izgradnje novih postrojenja za proizvodnju električne energije, te je neophodna revizija odluka koje se na te projekte odnose.

Federalna vlada se, također, upoznala i sa informacijom o aktuelnoj situaciji na realizaciji EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 450 MW u TE Tuzla, koju će Vlada dostaviti Parlamentu FBiH radi informisanja i eventualnog davanja određenih uputa vezanih za nastalu situaciju u realizaciji ovog ugovora.

(Biznis.ba)