Iskopano 2.035 metara cijevi tunela Hranjen

Radovi na probijanju tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Sarajevo – Goražde, već su u trećem kilometru od ukupno 5,5 km, čime će kada bude završen predstavljati najduži cestovni tunel u BiH.

Kako saznaje Fena, radnici kompanije “Euroasfalt” uz angažman 35 tunelskih radnika iz Turske intenzivirali su radove te je do sada iskopano 2.035 metara glavne cijevi tunela, a uporedo je probijeno i 1.833 metra servisne cijevi, što čini ukupno oko 36 posto tunela Hranjen.

Prvobitni rok za realizaciju ovog dijela projekta vrijednog 100 miliona KM je 36 mjeseci, iako je već izvjesno da će nepredviđene okolnosti tokom radova uticati na njegov završetak.

Investitor je JP Autoceste FBiH, Vlada FBiH od početka finansijski u potpunosti podržava izgradnju tunela, a sredstva su planirana i u budžetu za 2021. godinu.

Probijanje tunela Hranjen najzahtjevniji je dio projekta buduće brze ceste Goražde – Sarajevo i riječ je o najvažnijem infrastrukrturnom projektu u ovom dijelu BiH.

Uporedo sa probijanjem tunela, vršena su i geološko-istražna ispitivanja za potrebe glavnog projekta sjeverne zaobilaznice u dužini od 4.221 kilometra.

Realizacijom ovog projekta udaljenost između glavnog grada BiH i Goražda sa sadašnjih 96 bit će skraćena na 56 kilometara.

 

(FENA)