Isović: Kako je naplata prihoda u FBiH godišnje povećana za 1,2 milijarde KM

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović kaže da navedeni procenti naplate javnih prihoda predstavljaju najveći rast javnih prihoda u BiH i regionu i oni su pokazatelj da porezna disciplina u Federaciji BiH raste.

Naime, u 2015. godini ukupno naplaćeni prihodi iznosili su 4,1 milijardu KM i u odnosu na 2014. godinu veći su za više od 308 miliona ili za 8,12 posto. U 2016. naplata je iznosila 4,5 milijardi KM, što je u odnosu na 2015. godinu više za 350 miliona KM ili iskazano u procentima više za 8,51 posto. U 2017. naplata je iznosila 4,8 milijardi KM, što je u odnosu na 2016. godinu više za 364 miliona KM ili u procentima više za 8,15 posto.

Pravedan porezni sistem

”Naplata javnih prihoda u 2017. godini je, u odnosu na 2014., bila za 1.023.758.862 KM viša ili iskazano u procentu predstavlja rast u iznosu od 26,97 posto. U 2017. godini postignuti su značajni rezultati, iako je uprava imala manji budžet i manji broj zaposlenih od broja odobrenih budžetom. Ako analiziramo naplatu javnih prihoda u augustu 2018. godine, u odnosu na august 2014. možemo zaključiti da su naplaćeni javni prihodi na godišnjem nivou viši za 1.245.839.456,00 KM“, navodi Isović.

Otkud ovakvi rezultati? Isović navodi da je PU pokrenula više aktivnosti za uspostavljanje pravedne, racionalne i efikasne uprave i zalagala se za uspostavu pravednog poreznog sistema.

”Protekle skoro tri godine u Poreznoj upravi obilježene su kao godine reformi u svim oblastima poslovanja, a naročito u oblasti kontrole i naplate javnih prihoda, inspekcijskom nadzoru, razvoju informacionog sistema, unapređenja procesa rada i sređivanja stanja u PU, pokretanja inicijative za uređenje statusa PU i propisa iz njene nadležnosti, zatim podizanja svijesti obveznika da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju porezne obaveze, poticanja građana da prijavljuju nepravilnosti, sankcionisanja onih koji ne izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom itd.”, pojašnjava Isović.

On potcrtava da je uprava dala incijative prijedloga i učestvovala u izradi ili promjeni više od 35 propisa. Kroz ove prijedloge pokazala je veliku društvenu odgovornost i odlučnost da pruživ doprinos kvalitetnijem poreznom sistemu.

“Realizacija prijedloga PUFBiH imala bi za posljedicu pravednije oporezivanje, ukidanje doprinosa na teret poslodavca, povećanje porezne baze oporezivanjem prihoda koji nisu oporezovani, ili su neadekvatno oporezovani, sprečavanje zloupotreba, pojednostavljenje sistema kontrole, obračuna i naplate javnih prihoda, povećanje discipline prijave i odjave radnika, veći broj prijavljenih radnika, povećanje naplate javnih prihoda, pravovremeno poduzimanje mjera od PUFBiH, smanjenje troškova uprave u nadzoru i naplati javnih prihoda, pravedniju socijalna zaštita zaposlenika, smanjenje fiktivnih isplata, veće djelovanje zakona vrijednosti na tržištu, a sve to bi imalo pozitivne refleksije na ukupno stanje u privredi i društvu u cjelini”, naglašava Isović.

Isović podsjeća da je PU krajem 2015. godine uvela novi koncept inspekcijskog nadzora tako da provodi brze kontrole, potpune kontrole i kontrole po nalogu drugih organa. U segmentu inspekcijskog nadzora izvršene su značajne reforme kada je riječ o aplikaciji za inspekcijski nadzor, odabir kontrola i postupak kontrola.

Svijest poreznih obveznika

“Tako je PUFBiH izvršila 14.552 brzih kontrola u kojima je otkrila 5.051 neprijavljenog radnika, utvrdila 4.347 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, otkrila 1.915 objekata koji su radili bez odobrenja za rad, otkrila 1.362 objekta koji su radili bez fiskalnog uređaja. Nažalost, u ovim aktivnostima PUFBiH je zapečatila 3.058 poslovnih objekata, izdala 8.583 prekršajna naloga s izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 21.171.782 KM”, navodi Isović.

Iako je uprava samo u brzim akcijama izrekla više od 21 milion KM kazni i zapečatila više od 3.058 objekata, Isović podvlači da osnovni i primarni cilj PU nije kažnjavanje, pečaćenje i zatvaranje objekata.

”Cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika. Izrečene sankcije Porezna uprava ne smatra uspjehom, ali uspjehom smatra rast javnih prihoda za koje je nadležna, koji na godišnjem nivou, u posljednje tri godine iznosi više od 28 posto ili više od 1,2 milijarde KM, u čemu najveći doprinos imaju obveznici koji nisu sankcionisani. Za PUFBiH bi bio još veći uspjeh da je ova naplata prihoda ostvarena, a da nijedan obveznik nije sankcionisan”, naglašava Isović.

Da bi podigli svijest poreznih obveznika i građana da se porez mora platiti, dodaje Isović, potrebno je uspostaviti sistem koji će omogućiti da svi imamo jednaka prava i obaveze, bez obzira na to u kojem dijelu države živimo i radimo. Ističe da je uloga države u ovom segmentu izuzetno bitna, a u jačanju porezne svijesti i porezne discipline mora se krenuti ciljanim i osmišljenim marketinškim pristupom.

”Porezna uprava nastoji potaknuti i ohrabriti posebno građane koji rade ne crno te poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo prijavom ovi radnici mogu početi ostvarivati svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa”, poručio je Isović.

Biznis.ba / Klix.ba