Javni odgovor Udruženja hotelijera i restoratera u BiH

U reakciji na izjavu dr Kacile koju su objavili mediji u BiH, a u svrhu istinitog i tačnog informisanja javnosti i donosioca odluka, Udruženje hotelijera i restoratera u BiH ističe:

U BiH, odnosno Federaciji BiH od 1998. postoji Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih preradjevina. Nevjerovatno je da član Federalnog parlamenta dovodi javnost u zabludu tvrdeći da smo jedina zemlja koja nema navedeni zakon.

Zakon postoji i tokom brojnih javnih rasprava tražili smo da se osigura njegovo sprovođenje.

Napominjemo, odredbe zakona predviđaju sve ono što osigurava jednaka prava korisnika ugostiteljskih i hotelijerskih usluga bez obzira na to da li su pušači ili nepušači.

Zahtijev za usvajanje zakona po hitnoj proceduri podrazumijeva usvajanje zakona o kom javnost neće biti obaviještena, koji neće proći proces javne rasprave. Stava smo da je daleko bolje za sve građane Federacije BiH na ovaj način usvojiti zakone koji će osigurati promptnu nabavku vakcina ili set zakona o podršci privrednicima pogođenim pandemijom.

U ranijim istraživanjima, jasno smo pokazali da bi usvajanje zakona o potpunoj zabrani konzumacije duhanskih proizvoda imalo žestoke negativne posljedice ne samo na ugostitelje i hotelijere nego i na budžetski prihod. Stoga tražimo od Predstavničkog doma da se prijedlog dr Kaciele“ povuće sa dnevnog reda.

U vrijeme pandemije od čijih posljedica porodice ugostitelja i restoratera širom BiH trpe najveće moguće posljedice, a bez odgovarajuće podrške vlasti na svim nivoima, od ljekara očekujemo da se zalažu za hitnu nabavku vakcina, za osiguranje usvajanja seta zakona koji će to osigurati i spas što većeg broja stanovnika naše zemlje.

 

Udruženje hotelijera i restoratera u BiH

 

Biznis.ba