Kasa javnih prihoda RS-a ‘teža’ za 53 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u proteklih sedam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila ukupno 1,47 milijardi maraka, što je za 52,7 miliona KM ili četiri posto više u odnosu na isti period 2018. i predstavlja nastavak pozitivnog trenda u naplati javnih prihoda.

Naplata direktnih poreza je u tom periodu iznosila 307,5 miliona maraka, što je za pet posto manje nego u istom periodu lani.

Iz Poreske uprave RS-a su saopćili da je najveće smanjenje naplate bilo kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 113,5 miliona KM ili 31,4 miliona maraka manje u odnosu na uporedni period. Razlog manje naplate leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plaće na 500 KM, i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS.

Međutim, porez na dobit je u prvih sedam mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 167,5 miliona KM, što je za 14,1 milion maraka ili devet procenata više nego u istom periodu prethodne godine.

Što se tiče poreza na nepokretnosti, naplata je iznosila gotovo 17 miliona KM, što je za oko 400.000 KM manje nego u istom periodu 2018. godine.

Kada su u pitanju doprinosi, naplata je u periodu januar-juli ove godine nastavila značajan rast, te je naplaćeno 899,3 miliona KM, a što je za 57,4 miliona KM ili sedam posto više nego u istom periodu 2018.

Tako je za Fond PIO naplaćeno 509,1 milion maraka ili 31,1 milion KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 323,2 miliona maraka, što je više za 22,2 miliona u odnosu na uporedni period.

 

(FENA)