Komunalno Mostar bez suglasnosti davalo novac firmama koja su trebale biti ugašene

Foto: hercegovina.info

Društvo je bez pismene suglasnosti Grada Mostara za 2020. godinu ustupalo dio poslova zajedničke komunalne djelatnosti gospodarskim društvima „Parkovi“ p.o. Mostar i „Komos“ d.d. Mostar u ukupnom iznosu od 1.318.069 KM.

Već smo ranije pisali o problemima gradskih poduzeća, a u toj priči nikako ne možemo izostaviti J.P. Komunalno. To poduzeće osnovano je s ciljem reorganizacije postojećih poduzeća i uspostavljanja jednog komunalnog poduzeća, što se do danas nije dogodilo, jer su Komos i Parkovi nastavljali s radom iako je davno bilo predviđeno njihovo gašenje. Komunalno ima 26 zaposlenih.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH uradio je financijsko izvješće Javnog poduzeća “Komunalno” d.o.o. Mostar za 2020. godinu. Ovo poduzeće dobilo je negativno mišljenje zbog važnosti pitanja aktivnosti, financijske transakcije I informacije koje za 2020. nisu sukladne, u svim materijalnim aspektima, zakonima I drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za danu reviziju.

J.P. Komunalno dobilo je negativno mišljenje zbog sljedećih stvari koje su navedene u Izvješću:

– Društvo je bez pismene suglasnosti Grada Mostara za 2020. godinu ustupalo dio poslova zajedničke komunalne djelatnosti gospodarskim društvima „Parkovi“ p.o. Mostar i „Komos“ d.d. Mostar u ukupnom iznosu od 1.318.069 KM, što nije sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti, prema kojoj se ti poslovi mogu ustupiti samo uz suglasnost Grada Mostara (točke 5. i 7.1.2.1 Izvješća).

– Godišnji i trogodišnji poslovni planovi ne predstavljaju temelj za izvršenje poslovnih aktivnosti za razdoblje za koje su doneseni, jer se ne zasnivaju na Programu obavljanja komunalnih djelatnosti i proračunu Grada Mostara, niti je rebalansom vršeno njihovo usklađivanje, što nije sukladno članku 24. Zakona o javnim poduzećima u FBiH (točka 6. Izvješća).

– Obračun plaća nije vršen sukladno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilniku o plaćama i drugim ličnim primanjima, jer ugovorima o radu nisu utvrđeni koeficijenti složenosti prema grupama složenosti iz internih akata. Također, isplaćeni su dodaci na plaću koji nisu predviđeni internim aktima. Ne možemo potvrditi opravdanost obračuna plaća i isplata dodataka na plaću (točka 7.1.2.1 Izvješća).

– Društvo nije provodilo nabave sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, niti je tenderska dokumentacija pripremljena na način predviđen člankom 53. Zakona. Za izvođenje građevinskih radova (925.686 KM) nije uspostavljena adekvatna kontrola nad realizacijom ugovora, niti su ispunjeni uvjeti iz članka 24. Zakona, kod provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Za usluge održavanja horizontalne signalizacije (175.463 KM) nije proveden postupak javne nabave (točka 8. Izvješća).

(Hercegovina.info)