Krediti gospodarskim društvima Logotip, HP Investing, Praktik i Agi

Vlada Federacije BiH dala je četiri prethodne suglasnosti za dodjelu sredstava trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. i 2017. godinu.

Suglasnost je dana za kredite gospodarskim društvima Logotip d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 620.000 maraka, HP Investing d.o.o. Mostar u iznosu od 780.000 maraka , Praktik d.o.o. Sarajevo u iznosu od 373.000 maraka i AGI d.o.o. Konjic, u iznosu od 500.000 maraka.

Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA