Ministar Košarac: BiH odobren izvoz svinjskog mesa u Sjevernu Makedoniju

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je da je BiH danas odobren izvoz svinjskog mesa u Sjevernu Makedoniju, nakon što je u Republici Srpskoj i Brčko distriktu prekinuto vakcinisanje svinja protiv klasične svinjske kuge.

Ministar Košarac rekao je da je ovakva odluka uslijedila nakon što je Kancelarija za veterinarstvo BiH obavijestila Agenciju za hranu i veterinarstvo Sjeverne Makedonije da je vakcinacija svinja protiv klasične svinjske kuge na području Republike Srpske prekinuta 31. decembra prošle godine, te da se prestanak vakcinacije na području Brčko distrikta očekuje 1. maja ove godine. Makedonska strana informisana je i da će odluka o prestanku vakcinacije na području Federacije BiH biti donesena u narednom periodu, o čemu će BiH pravovremeno obavijestiti Sjevernu Makedoniju.

”Od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražio sam da se krene sa zoniranjem s jedne strane na Republiku Srpsku i Brčko distrikt, koji su svoj dio posla završili, te sa druge strane na Federaciju BiH, kao i da informiše nadležnu agenciju u Sjevernoj Makedoniji o ispunjenim uslovima i zatraži izvoz svinjskog mesa iz BiH, što je danas i odobreno. Izuzetno sam ohrabren činjenicom da će domaći privrednici biti u prilici da na makedonsko tržište plasiraju svoje robe, a posebno ostvarene viškove u proizvodnji. Vjerujem da će im ova mogućnost umnogome olakšati posao“, poručio je ministar Košarac.

On je izrazio zahvalnost nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, koje su preduzimale konkretne korake kako bi izvoz svinjskog mesa u Sjevernu Makedoniju bio omogućen.

”Uvažavajući ustavne nadležnosti, u konstantnoj sam kounikaciji sa resornim entitetskim ministrima i drugim nadležnim tijelima. U prethodnom periodu koordinisano smo radili na realizaciji zahtjeva makedonske strane kada je u pitanju izvoz svinjskog mesa, cijeneći da će ova mjera pomoći domaćim privrednicima u novonastalim okolnostima usljed širenja korona virusa”, naveo je ministar Košarac.

Napomenuo je da će poljoprivrednici iz Republike Srpske od danas, a privrednici iz Brčko distrikta od 1. maja, biti u mogućnosti da izvoze svinjsko meso u Sjevernu Makedoniju.

”Kada je u pitanju izvoz iz Federacije BiH, zatražio sam od Kancelarije za veterinarstvo BiH da u koordinaciji sa nadležnim federalnim ministarstvom u narednih 15 dana riješi pitanje plana hitnih mjera, kako bi i poljoprivrednicima iz ovog entiteta bio omogućen izvoz svinjskog mesa u Sjevernu Makedoniju”, istakao je ministar Košarac.

Biznis.ba