Mitrović – Lasić: Ubrzati aktivnosti na izgradnji autocesta

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović razgovarao je sa ministrom prometa i komunikacija Federacije BiH Denisom Lasićem o saradnji dva ministarstva na realizaciji zakonskih i infrastrukturnih projekata od značaja za građane BiH.

Posebna pažnja tokom razgovora bila je posvećena obavezama institucija vlasti u BiH na svim nivoima u vezi sa izgradnjom autoceste Beograd – Sarajevo – Beograd. S tim u vezi, dogovoreno je da Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH odredi svoje predstavnike u zajednički operativni tim BiH koji će blisko sarađivati sa predstavnicima Vlade Srbije i pratiti realizaciju izgradnje ovog važnog infrastrukturnog projekta.

Razmijenjene su informacije o daljim aktivnostima na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, posebno etapa koje su u fazi projektiranja i osiguravanja finansijskih sredstava. Zajednički je ocijenjeno da ove aktivnosti treba ubrzati kako bi se cijela BiH modernom cestovnom komunikacijom što prije spojila sa zemljama Evropske unije.

Bilo je riječi i o potrebi usklađivanja zakonskih propisa o cestovnom prijevozu u Federaciji BiH sa propisima na nivou BiH, kao i sa direktivama Evropske unije.

Dogovoren je nastavak saradnje dva ministarstva u okviru mehanizma koordinacije na realizaciji poslova i zadataka iz oblasti prometa i komunikacija u vezi sa ispunjavanjem uvjeta u procesu evropskih integracija BiH, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Biznis.ba / FENA