MMF: Snažan ekonomski rast i niska inflacija u Srbiji

Misija Međunarodog monetarnog fonda /MMF/ ocijenila je danas da Srbija ima snažan ekonomski rast, da opada javni dug i da je inflacija niska i stabilna, te da su mnoge ključne reforme sprovedene, mada neke sa kašnjenjem.

Iz MMF-a je na kraju posjete Srbiji povodom druge revizije u okviru novog savjetodavnog aranžmana je saopšteno da je radi podrške rasta u srednjoročnom periodu, u Srbiji neophodno stvaranje radne snage koja može u potpunosti da učestvuje u modernoj ekonomiji.

U saopštenju je preporučeno i unapređenje poslovnog okruženja i jačanje korporativnog upravljanja u državnim i javnim preduzećima.

“Nedavna povećanja investicione potrošnje su dobrodošla, ali javne investicije treba da budu bazirane na postupcima rigorozne selekcije i ocjene kako bi se obezbijedilo da maksimalno podstiču potencijalni rast. U isto vreme, tekuća potrošnja treba da ostane pod kontrolom”, dodaje se u saopštenju.

Iz MMF-a je naglašeno da će stvaranje mogućnosti za kvalifikovanu radnu snagu u Srbiji biti neophodno da bi se obuzdao “odliv mozgova”.

“Unapređenje klime za privatne investicije boljim pružanjem javnih usluga i smanjenje sive ekonomije treba da ostanu prioriteti vlade. Aktivnosti države na smanjenju svog učešća mogu da pomognu da se unapredi konkurencija i, u tom kontekstu, riješenost vlasti da privatizuju Komercijalnu banku je dobrodošla”, navode iz MMF-a.

U saopštenju je preporučeno da mjere poreske politike za jačanje konkurencije, ubrzanje rasta i povećanje zaposlenosti treba da budu usmjerene ka smanjenju poreskog opterećenja rada, posebno kada je riječ o niskim zaradama, prenosi Srna.

Iz MMF-a je ukazano na neophodnost jačanja aktivnosti u borbi protiv korupcije, kao i da nedavno usvojen zakon o konverziji hipotekarnih kredita u švajcarskim francima, uz budžetsku podršku, ne treba da uvede presedan za rješavanje sporova u privatnom sektoru.

Biznis.ba