Najniža plaća u RS-u povećana za 30 KM

Vlada Republike Srpske (RS) danas je, na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta, izmijenila odluku o najnižoj plaći, koja će u narednom periodu u tom bh. entitetu, umjesto 410 iznositi 440 KM.

“Ova odluka je još jedna u nizu mjera entiteske vlade preduzetih s ciljem stvaranja što povoljnijeg privrednog ambijenta i položaja radnika, kroz smanjivanje fiskalnih opterećenja u svrhu povećanja plaća i zaštite najniže zarade”, saopćeno je nakon sjednice Vlade RS.

Ministri su razmatrali i Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS-a za 2017. godinu. U tom dokumentu se navodi da je u izvještajnom periodu ostvaren pozitivan finansijski rezultat na nivou bankarskog i mikrokreditnog sektora.

“Pozitivan rezultat i rast obračunate premije ostvaren je u oblasti osiguranja, pri čemu je dominantno učešće imalo osiguranje od autoodgovornosti”, navode iz Vlade.

Evidentan je, dodaju, i nastavak trenda rasta učešća dužničkih hartija od vrijednosti u ukupno ostvarenom prometu na Banjalučkoj berzi, ali i smanjenje broja učesnika na tržištu kapitala osim investicionih fondova.

Komitet je dao doprinos donošenju Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, kao i izmjena i dopuna zakonom o Penzijskom rezervnom fondu, te unutrašnjem platnom prometu.

“U narednom periodu, jačanje finansijskog sektora i njegove otpornosti na poremećaje bit će ključne aktivnosti Komiteta, s posebnom pažnjom usmjerenom na provođenje strožih pravila poslovanja banaka radi obezbjeđenja stabilnog i sigurnog finansijskog sistema i zaštite deponenata, kao i veće tržišne discipline poslovanja banaka”, ističu iz entitetske vlade.

Biznis.ba / FENA