Nedostatak sirovine jedan od gorućih problema drvoprerađivača

Odbor Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu inicirao je stav predstavnika drvne industrije i proizvođača namještaja da se od nadležnih institucija zatraži destimulacija izvoza proizvoda šumarstva, prije svega, trupaca i sirovo rezane građe.

–  Nadamo se da će na taj način više građe ostati za potrebe domaćih proizvođača – izjavio je predsjedavajući Asocijacije Branko Marković, dodajući da je nedostatak sirovina jedan od gorućih problema za proizvođače u ovom sektoru.

Nominalno sirovine postoje i BiH je bogata drvnim sortimentima s tim da, kako je dodao, to često kvalitativno ne odgovara potrebama za dalju obradu u industriji namještaja.

Analiza rezultata vanjskotrgovinske razmjene drvne industrije i šumarstva BiH u osam mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom lani pokazuje da je uvoz drvnog sektora iznosio oko 292 miliona KM i porastao je za 10,9 posto.

Taj porast, po riječima sekretara Asocijacije Selme Bašagić, zabilježen je prvenstveno zbog velikog uvoza proizvoda šumarstva za potrebe finalne prerade s obzirom na to da nema dovoljno sirovine na domaćem tržištu. Bašagić je dodala da je 135 posto veći uvoz proizvoda šumarstva nego što je bio lani u istom periodu.

Kada je riječ o izvozu drvog sektora BiH, on je u osam mjeseci ove godine iznosio više od 879 miliona KM i u odnosu na isti period prošle godine to je smanjenje od 2,3 posto.

– To smanjenje rezultat je manjeg izvoza proizvoda šumarstva za deset posto i proizvoda rezane građe za 11 posto, što je pozitivno. Sve ostale grupe proizvoda (namještaj, građevinska stolarija, ploče, furniri, parketi) zabilježile su veći izvoz, tako da su ovi rezultati zadovoljavajući. Izvoz namještaja je činio više od 42 posto ukupnog izvoza – navela je Bašagić, dodajući da je pokrivenost uvoza izvozom bila 300,7 posto.

Najviše se izvozi u Njemačku, Italiju, Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, itd.

Na sjednici je predstavljen projekat SBA u BiH, a radi se o projektu EU za stategiju i politiku razvoja malih i srednjih preduzeća.

Biznis.ba / FENA