Objavljen javni poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je na svojoj web-stranici prenijela Javni poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje.

Poziv je raspisan u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), koji finansira Evropska unija (EU) a realizira Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini.

Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, ističe da je projekat jedna od kvalitetnih inovativnih ideja na bh. tržištu rada.

– Cilj projekta je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta u Bosni i Hercegovini. Konkretno, projekat će doprinijeti povećanju udjela lokalnih zajednica u formalnom zapošljavanju te će povećati zapošljivost na lokalnom nivou. Lokalna partnerstva koja pokažu najveću vrijednost dobit će sredstva potrebna da svoje ideje realizuju u praksi – kazao je Bandić.

On dodaje da su očekivanja od projekta velika jer ne samo da lokalna partnerstva povezuju inovativne poduzetnike i lokalne zajednice, već ciljaju i na zapošljavanje većeg broja radnika te na dugotrajnu održivost projektne ideje.

Na ovaj način su “projekti prijateljski usmjereni ka svima, posebno ka mladima koji imaju znanja, vještine i ideje a nedostaje im kapital za realizaciju ideja”, dodaje Bandić. Zato je jedan od rezultata projekta i osnivanje mikro i malih preduzeća koja će sigurno pozitivno uticati na ekonomsku aktivnost u lokalnim zajednicama.

– Na osnovu naše uloge na domaćem tržištu rada te saradnje s međunarodnim institucijama koje se bave radom i tržištima rada, Agencija za rad i zapošljavanje BiH će nastojati da podrži svaku kvalitetnu ideju koja ima ambiciju i sposobnost da poveća aktivnost i zaposlenost na tržištu rada te da kreira nova radna mjesta – Bandićeve su riječi.

Prema njegovim daljnjim navodima, ovaj projekat Međunarodene organizacije rada ide upravo u tom smjeru i zato se teži da korisne informacije budu vidljive širokoj javnosti.

Biznis.ba / FENA