Od ponedjeljka u opticaju nove kovanice od 2 KM

Od ponedjeljka, 13. aprila 2020. godine, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) počinje puštati u opticaj kovani novac u apoenu od 2 KM, dodatno kovan u 2019. godini.

Kovani novac navedenog apoena, izdanje 2019. godine, kovan je u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH.

Osnovna obilježja i dizajn dodatnih količina kovanog novca u apoenu 2 KM, izdanje 2019. godine, ostaju ista kao i na kovanom novcu prethodnih izdanja ovog apoena, s tim da se na naličju kovanog novca nalazi brojčana oznaka “2019”, kao godina kovanja navedenog apoena.

Kovanje novih količina kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u opticaj bez poštivanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu.

Kovani novac će u opticaj biti pušten sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala CBBiH.

Biznis.ba