Općina Vitez traži investitora za projekt grijanja grada

Grijanje urbanog dijela općine Vitez jedan je od glavnih infrastrukturnih projekata koji Općina nastoji realizirati na čelu s općinskim načelnikom Tomislavom Bošnjakom – Matićem. Na ovu temu danas je u Općini Vitez održan sastanak predstavnika Općine, CETEOR-a i EBRD-a, saopćeno je iz Općine Vitez.

Načelnik Općine Vitez kazao je da se ovaj projekt mora realizirati jer je rješenje grijanja Općine Vitez nužnost.

– Postoje ulagači koji su pokazali interes za ovaj projekt, tako da će studija izvodljivosti rađena u suradnji s EBRD-om biti izuzetno korisna – naglasio je Bošnjak – Matić.

Projekt grijanja urbanog dijela općine Vitez upisan je i u Katalog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Kantona Središnja Bosna 2018. – 2020.

Pripremu studije izvodljivosti, te kompletne dokumentacije potrebne za realizaciju ovog projekta Općina Vitez radi u suradnji s Centrom za europski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR, te Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

– Banka podržava ovakve projekte, posebno ako postoji uključivanje privatnog sektora u predloženi projekt. Naša želja je da se dokaže da je projekt održiv, te da se nađe partner – naglasio je predstavnik EBRD-a Josip Polić.

Uvođenje grijanja u urbani dio Viteza, prvenstveno u zgrade kolektivnog stanovanja, riješit će problem skupih i neekoloških energenata koji su jedan od najvećih zagađivača u Općini Vitez.

Studija izvodljivosti projekta daljinskog grijanja Općine Vitez radi se u skladu s okolišnim i socijalnim standardima Europske banke za obnovu i razvoj, što ulagačima može predstavljati dodatnu sigurnost u kvalitet ovog projekta.

Pored velike potrebe za rješenjem problema grijanja u Općini Vitez jedna od ključnih odrednica uspjeha ovog projekta bit će spremnost građana da se priključe na sustav daljinskog grijanja.

 

Biznis.ba / FENA