‘Park’ angažuje 100 nezaposlenih osoba za akciju čišćenja KS

Preduzeće “Park” će angažovati 100 osoba koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje na poslovima “Javni radovi 2019”, za veliku akciju Vlade Kantona Sarajevo na dvomjesečnom čišćenju svih površina od smeća i drugog otpada.

Angažman potrebnog broja ljudi počeo je jutros, a “Park” poziva nezaposlene osobe koje se trenutno nalaze na evidenciji Biroa i posjeduju vještine za obavljanje poslova higijene – čišćenja zelenih površina, rukovanje ručnom kosom za travu, poznaju rad s alatom za okopavanje, izgrabljivanje, sadnju, orezivanje i druge vrtlarske i hortikulturne poslove, da se jave.

“Velika akcija čišćenja KS” počinje u subotu, 20. aprila, a osobe koje ispunjavaju uslove mogu se lično javiti u poslovnu zgradu preduzeća “Park” u ulici Patriotske lige 58, svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati, saopćeno je iz preduzeća “Park”.

Osobe koje žele da budu angažirane potrebno je da donesu uvjerenje Biroa za zapošljavanje, kojim dokazuju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih, ovjerene kopije lične karte, CIPS prijave i bankovne kartice.

Angažman će trajati dva mjeseca, a mjesečna naknada za poslove je po 800 KM. Prijavljene osobe i dalje će ostati na evidenciji Biroa.

 

Biznis.ba / FENA