Pećanac i Bogunić o kreiranju upisnih politika i potrebama tržišta rada

Kreiranje upisnih politika i potrebe tržišta rada, bile su neke od tema današnjeg sastanka direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo Nermina Pećanca i ministrice za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo Zinete Bogunić.

Sastanak je održan u Službi za zapošljavanje KS , a razgovarano je i o saradnji ove javne ustanove i  Ministarstva i to posebno o kreiranju upisnih politika, stanju na evidencijama nezaposlenih, potrebama tržišta rada i drugim pitanjima iz njihove nadležnosti.

Istaknuto je da će se saradnja u narednom periodu ogledati i u izradi i podršci zajedničkih projekata, a za kojima postoji potreba iskazana od Ministarstva, kao što su sufinansiranje prekvalifikacije / doedukacije profesora razredne nastave u zvanje profesora predškolskog odgoja, zatim projektima u oblasti podrške angažovanja asistenata u nastavi za rad sa djecom s teškoćama u razvoju te izradi preciznije analize o profilima i stanju na evidenciji nezaposlenih s ciljem kreiranja kvalitetnijih budućih upisnih politika.

Na sastanku je zaključeno da ovo predstavlja novi početak intenzivnije i kvalitetnije saradnje između JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, sa višestrukim značajem, kako u oblasti obrazovanja, tako i podizanja konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.

 

(FENA)