Peradari u Srnicama iznad standarda Evropske unije

U Srnicama kod Gradačca nalaze se inkubatorska stanica i farme roditeljskih jata teške linije kompanije “Poljovet” d.o.o., koje su danas  primjer održivosti ruralnog razvoja i zaokruženog ciklusa proizvodnje.

Vlasnik kompanije Zvonko Deronjić, inače doktor veterinarske medicine, objašnjava da u peradarstvu postoje laka i teška linija. Laka linija se vezuje za koke nosilje koje proizvode konzumna jaja, dok se teška linija vezuje za proizvodnju pilećeg mesa. Dakle, ta dva sistema su razdvojena u peradarskoj proizvodnji.

– Kada je riječ o proizvodnji pilećeg mesa, taj proces počinje kupovinom jednodnevnih roditeljskih pilića, koji su najčešće iz Njemačke. Ovi pilići se prvo odgajaju u odgojnim roditeljskim farmama u ciklusu koji traje do nekih maksimalno 21 sedmicu, kada se spremne rasplodne kokice i pjetlovi prebacuju u proizvodne objekte u kojima se nalaze i gnijezda u kojima će kokice nositi rasplodna jaja narednih deset mjeseci. Ove kokice i pjetlovi su u stvari roditelji kasnijim tovnim brojlerima koji se koriste za proizvodnju mesa pa se i nazivaju roditeljska jata. Rasplodna jaja koja snesu ove kokice ulažemo u inkubatosku stanicu – pojašnjava Deronjić.

Muamer Sarajlić, rukovodilac inkubatorske stanice, ističe da u ovom momentu najveći dio proizvodnje ide prema objektima za tov brojlera, koji su u vlasništvu kompanije Bingo, a čiji se objekti nalaze u Dubravama i Špionici.

– Ponosni smo na našu primarnu proizvodnju rasplodnih jaja kao i na samu modernu inkubatorsku stanicu odakle dolaze pilići koji se dalje šalju na uzgoj kompanijama u regiji. Napomenuo bih i da u procesu proizvodnje kojom se bavimo, postižemo izuzetno dobre rezultate, te da smo dobitnici brojnih priznanja za kvalitet proizvodnje i visoke rezultate koje postižemo od kojih bi izdvojili Cobb Champion Award za iznimne proizvodne rezultate – dodao je Sarajlić.

Kompanija “Poljovet” je formirana 1996. godine, te je danas primjer održivosti ruralnog razvoja i zaokruženog ciklusa proizvodnje. Mladi veterinari iz cijele zemlje dolaze u Srnice da bi se upoznali o procesima vezanim za proizvodnju i inovacije koje su ovdje realizovane, a u “Poljovetu” su optimistični i po pitanju razvoja u narednim godinama.

– Očekujemo u narednom periodu povećanje potražnje. Sa otvaranjem tržišta Evropske unije očekujemo i rasterećenje domaćeg tržišta, a na nama je da pratimo standarde. Imamo dobru saradnju sa drugim proizvođačima, a ono što je naročito važno i što bih ovdje spomenuo je da je naš process proizvodnje zaokružen, što je od izuzetnog značaja za dobijanje dobrih proizvodnih rezultata – napominje Deronjić.

Sarajlić ističe značaj saradnje s projektom USAID/Sweden FARMA II. Naglašava da ih je podrška koju su dobili od projekta FARMA II ohrabrila u daljnjim ulaganjima i razvoju proizvodnje, ali i dala značajan doprinos generalno većoj saradnji i uvezivanju peradarskih proizvođača širom zemlje.

– Uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta opremili smo inkubatorsku stanicu te povećali kapacitet proizvodnje sa 6.000.000 na 8.000.000 jajnih mjesta godišnje. To je itekako veliko povećanje proizvodnje, a od suštinske je važnosti za firme koje posluju u sektoru peradarstva da se modernizuju na ovaj način i prate trendove – zaključio je Sarajlić, saopćeno je USAID/Sweden FARMA II projekta.

 

(FENA)