Petnaest godina efikasnog i kontinuiranog rada Centralnog registra kredita

Centralna banka BiH objavila je da se danas navršava 15 godina efikasnog i kontinuiranog rada Centralnog registra kredita.

Navode da Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini predstavlja važan element u osiguravanju zdravog finansijskog sektora Bosne i Hercegovine.

To je jedinstvena baza podataka o kreditnim i drugim zaduženjima poslovnih subjekata i fizičkih osoba koja ima za cilj da pruži informaciju finansijskim institucijama o zaduženosti pravnih i fizičkih osoba, i što je posebno važno, služi kao podrška stabilnosti finansijskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Dakle, podaci koje sadrži su od izuzetnog značaja kako učesnicima prilikom izrade analiza boniteta i monitoringa, entitetskim agencijama za bankarstvo i Centralnoj banci za izrade analiza, tako i sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, organima unutrašnjih poslova i policijskim agencijama za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti utvrđene zakonom.

Podacima iz Registra može se pristupiti direktnim uvidom putem interneta i u formi pojedinačnih izvještaja. Pojedinačni izvještaji iz Registra izdaju se na osnovu podnesenog zahtjeva poslovnog subjekta ili fizičke osobe isključivo za zaduženja podnosioca zahtjeva.

Podneseni pisani zahtjev poslovnog subjekta treba biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom tog poslovnog subjekta. Podneseni pisani zahtjev fizičke osobe treba biti potpisan od fizičke osobe i sadržavati broj identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao.

Podaci u Registru su do 2012. bili ažurirani na mjesečnoj osnovi. Dogradnjom Registra 2012. postignuta je dnevna ažurnost podataka, koja je podrazumijevala dnevno slanje promjena koje su se dogodile, a što je dogradnjim Registra u 2019. dodatno unaprijeđeno, tj. omogućena je ažurnost podataka u „realnom vremenu“, saopćeno je iz CBBiH.

 

Biznis.ba / FENA