Početkom jula na Jahorini 1. ‘Global Business Executive Retreat 2021’

Zahvaljujući inicijativi Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) i Vijeća stranih investitora/Foreign Investors Council (FIC), a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, od 1. do 4. jula 2021. godine na Jahorini će biti održan 1. poslovni skup pod nazivom “Global Business Executive Retreat 2021”.

Novo vrijeme zahtjeva nove pristupe poslovanju, ali također nudi i nove mogućnosti, stoga “Global Business Executive Retreat 2021” predstavlja jedinstven događaj koji će se održati u novom formatu, čiji je cilj okupljanje predstavnika iz privatnog i javnog sektora i poslovnih ljudi iz regiona i čitavog svijeta, ali i promovisanje domaćih kompanija na drugim tržištima svijeta, te uspostavljanje novih i jačanje postojećih trgovinskih veza, saopćeno je iz FIPA-e.

Kroz zanimljive panele na kojima će učestvovati atraktivna imena iz svijeta biznisa iz zemalja zapadne Afrike, zemalja Zaliva, Evropske unije, Turske, Kine, te zemalja regiona, obrađene će biti vrlo aktuelne teme, poput povezivanja regije zapadnog Balkana sa drugim regijama u svijetu, slobodne zone, moderne tehnologije, inovacije i preduzetništvo u današnje postpandemijsko vrijeme, kao i tema ‘turizam danas’.

Poseban naglasak biće stavljen na teme koje privlače investitore, ali također promovišu i domaće kompanije kao potencijalne investitore i kooperante na drugim tržištima svijeta spremne za prihvatanje ozbiljnih investicijskih projekata i jačanje trgovinskih veza

Organizacioni odbor smatra da će “Global Business Executive Retreat” stvoriti odličnu platformu za razmjenu najboljih poslovnih praksi, ali i za umrežavanje sa ključnim individuama sa područja zapadnog Balkana i drugih država svijeta.

Skup će okupiti 100 učesnika iz poslovnog svijeta iz više od 20 zemalja, predstavnike privatnog i javnog sektora, te predstavnike međunarodne zajednice, organizacija i poslovnih udruženja.

Prilike za poslovne diskusije i umrežavanja biće omogućene kroz B2B sastanke te brojne zajedničke aktivnosti i druženja, poput izleta na Jahorini, te posjete Sarajevu i Parku Ravne u Visokom.

(FENA)