Podzemne vode u banjalučkom ‘Incelu’ nisu zagađenje piralenom

Analizom podzemih voda u Poslovnoj zoni “Incel” u Banjoj Luci na prisustvo piralena, utvrđeno da su vrijednosti polihlorovanih bifenila u granicama propisanim uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka.

Po nalogu republičke vodne inspekcije u Poslovnoj zoni “Incel” uzeto je pet uzoraka podzemnih voda za potrebe ispitivanja prisustva polihrorovanih bifenila (PCB), teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika.

Uzorkovanje i analize izvršila je ovlaštena i akreditovana laboratorija “Institut za vode” iz Bijeljine.

Za potrebe uzorkovanja izvršeno je bušenje i postavljanje četiri pijezometra na lokacijama na kojima je ranijim analizama potvrđeno prisustvo piralena i teških metala, a korišten je i jedan postojeći pijezometar, saopćeno je iz Inspektorata RS-a.

-Kod svih pet uzoraka podzemnih voda analizom je utvrđeno da su vrijednosti polihlorovanih bifenila u granicama propisanim Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka. Za vode II klase kojoj pripadaju i Vrbas i Vrbanja definisana je vrijednost PCB-a 0,02 miligrama po metru kubnom, a analizama je utvrđena vrijednost od 0,01 miligram po metru kubnom – precizira se u saopćenju.

Analizom prisustva teških metala, u dva uzorka utvrđeno je povećano prisustvo olova koje odgovara parametrima propisanim za voda III klase, a u svim uzorcima utvrđeno je povećano prisustvo bakra čije vrijednosti odgovaraju parametrima za vode III i IV klase, a Vrbas i Vrbanja su klasifikovani kao vode II klase.

Također, analizom parametara policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) utvrđena su odstupanja, koja odgovaraju parametrima propisanim za vode IV i V klase, što je direktna posljedica rada hemijske industrije na lokaciji Poslovne zone “Incel” u proteklih 30-40 godina, s obzirom na tehnološke procese koji su korišteni od samog početka rada Incela.

Informacije o rezultatima analiza dostavljene su ekspertskom timu koji će u saradnji sa međunarodnim konsultantima raditi na pronalaženju rješenja za sanaciju zemljišta u “Incelu”.

 

Biznis.ba / FENA